SAL7322, Act: R°95.1 (47 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°95.1  
Act

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat henric necker wijng(ar)de(r) is comen in/
jeg(ewoirdicheit) der scepenen van loven(e) en(de) heeft genomen ende bekent/
dat hij genomen heeft van jonch(e)r janne van goetskoven hee(re)/
te voelne de woenynge geheten van boutsvoert des selfs jonch(e)r/
jans met huysen hoven bogarde weyden en(de) wijng(ar)de daer aen/
gelegen Te houden en(de) te hebben van s(in)[te] jans misse baptisten/
neestvoirleden enen t(er)mijn van vi jae(re)n langc deen na dander/
staphans sonder middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen om/
xx hollantsche gulden(en) van goude goet en(de) gheve oft de weerde/
daer af half te kersmisse en(de) half te s(in)[te] jans misse baptisten/
te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mine/
als v(er)volghde scout Behoudelic dien die de voirs(creven) jonche(r) jan/
de voirs(creven) weyde selve behouden sal tot sente mertens misse/
neestcomende sonder afslach vanden voirs(creven) gelde
Voert is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) jonch(e)r jan betalen sal den chijns uut den voirs(creven)/
goeden gaende ende de selve goede hie(re)n bynnen houden van/
wande en(de) van dake Item is vorwerde dat de voirs(creven) henric/
den wijngart bynnen den voirs(creven) hove den voirs(creven) jonch(e)r janne/
hee(re) te voelen te halfm(er)te inden lesten jae(re) vanden voirs(creven) t(er)mine/
wel en(de) loflic gestaect gevoeght ende gebonden leve(re)n sal/
want hiten also vint ende dan sallen de selve jan jonch(e)r/
jan aenveerden oec sal de voirs(creven) henric ten voirs(creven) lesten/
jae(re) den wijngart en(de) bogart wel v(er)maect en(de) beheymt laten/
Hier af sijn borgen (et)c(etera) jan van bolgry ende arnt v(ere)ntruden/
barbier et p(ri)m[(us)] rike lomb(ar)t oct(obris) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts