SAL7322, Act: V°146.4 (76 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°146.4  
Act

Transcription

2019-12-31 by kristiaan magnus
Item jan van weterbeke es comen in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft geloeft dat hij van dijsdage in viii dagen neestcomende mett(er)/
sonnen comen sal te jans van hoeye inde vroente en(de) van d(aer) niet scheide(n)/
hij en hebbe voldaen philipse van madeghem alsulken vo(n)nisse als/
den selven philips op hem op den dach van heden aengewijst es/
Ende des es borge de voirs(creven) jans van weterbeke als p(ri)ncipael lodewijc/
van weterbeke et p(ri)m(us) cor(am) abs(oloens) borch(oven) iunio(r)e no(vem)[br(is)] penulti(m)a vide(licet)/
sab(at)[to] die in p(ro)festo andree
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts