SAL7322, Act: V°225.4 (112 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°225.4  
Act

Transcription

2019-12-22 by kristiaan magnus
Van willem(me) van wet(er)beke/
Tvo(n)nis tusschen willem van wet(er)beke in deen side ende reyne(re)n van wolputte/
die sijnder docht(er) heeft in dande(re) alse van xxv vrancr(ijx) cronen en(de) ii(½) mudden/
rogs eens te betalen de welke xxv cronen ende ii(½) mudde rox de voirs(creven)/
willem inder stat wissel geset hadde Was uutgedragen met desen worden/
na al dats voer de scepen(en) comen was ende na inhouden des seggens dat/
de voirs(creven) xxv c(r)[o]nen ende ii(½) mudde rox den momboe(re)n volgen sullen tot reyners/
kints behoef bij hen voert gekeert te werden skints meesten profite/
P(rese)ntib(us) egidio rike judoco absoloens joh(ann)e de borchoven iunio(r)e henr(ico) vroede et/
arnoldo vanden velde scabinis lov(aniensibus) febr(uarii) t(erci)[a] anno xiiii[c] xxvii[mo]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts