SAL7322, Act: V°88.3 (44 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°88.3  
Act

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Item jan hoycskens van v sinte pet(er)s vissenake es comen in jeg(ewoirdicheit)/
der scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat/
hij genomen heeft van joff(rouwe) g(er)truden van ophem dochter gords/
wilen van ophem een boender lants g oft daer omtrent/
gelegen te s(in)[te] pet(er)s vissenake op tvelt i tfelt tas gelegen/
achter de kercke van vissenake voirs(creven) tusschen de goede h(ere)n gords/
van boeslynte(re) priest(er)s ende den beginen van thienen Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te neestcomende/
enen t(er)mijn van vii jae(re)n langc deen na dander staphans/
sonder middel volgende elx jaers hie(re)n bynnen o(m)me iiii/
sacke rogs [mudde corens pacht van vissenake voirs(creven)] /
goet en(de) payabel der maten van thienen dats/
te weten vi halst(er) der selv(er) maten voer een mudde gerekent/
te s(in)[te] andries apostels te betalen ende te sihen thienen/
te leve(re)n der voirs(creven) joffr(ouwe) alle [jae(re)] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mine als vervolghde scout Met vorw(er)den dat de voirs(creven)/
wynne tvoirs(creven) lant eens wael en(de) loflic ov(er)mesten sal/
bynnen den voirs(creven) t(er)mine lomb(ar)t borch(oven) iunio(r)e oct(obris) iiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts