SAL7322, Act: V°99.1 (53 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°99.1  
Act

Transcription

2019-12-31 by kristiaan magnus
Item de zake hangende tusschen janne van daelhem van pamele/
in deen side ende h(er)manne van pamele in dande(re) es uutgeset/
in deser vueghen dat de voirs(creven) p(ar)tien met hoe(re)n medegesellen in/
beyden siden enen mynliken dach houden selen van morgen in viii/
dagen Te weten is des sondaeghs om v(er)enicht te werden van/
allen gescille tusschen beyde de p(ar)tyen ende hoe(re)n hulpe(re)n wesende op/
dat sij comen ende op dat sijs niet eens gewerden en connen soe/
heeft geloeft de voirs(creven) jan van daelhem jeghen den meye(r) van loven(e)/
int recht te comen voer meye(r) ende scepenen van loven(e) des donders/
daeghs daer nae ende rechts te pleghen ende oft de voirs(creven) jan/
van daelhem alsdan metten meye(r) van loven(e) niet beslicht en worde/
met der mynnen oft metten rechte so heeft geloeft de voirs(creven) jan/
van daelhem des sat(er)daeghs daer nae Te weten in alre heilige(n)/
daeghe met der zonnen te loven inde vroente te comen ende van/
daer niet te scheyden voer dire tijt hij met den hee(re) sal beslicht/
ende v(er)enicht sijn op enen banduyn van vijftich vrancr(ijx) cronen/
tot behoef ons gened(ichs) hee(re)n van brabant Ende oft de voirs(creven) jan van/
daelhem tusschen dit ende den voirs(creven) sat(er)dach metten meye(r) v(er)enicht/
wae(re) dat hij bynnen drien daegen daer nae porren soude de/
bedev(ar)de die [de] hee(re)n scepen(en) van loven(e) over hem gewijst hebben/
ende des sijn sijn borghen willem van daelhem sijn brueder ende/
henric godscalx Et p(ri)m[(us)] Hier wae(re)n over gielijs de rike/
joes absoloens jan vanden borchoven de jonge gheert van haenwijc/
en(de) henric de vroede xviii daege in octobri
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts