SAL7326, Act: R°131.2 (88 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°131.2  
Act
Date: 1431-11-12

Transcription

2019-06-20 by eugenia knops
Ende es bleven en(de) gevallen den voirs(creven) janne tyerens den jonghen/
voir tvierdel vande(n) voirs(creven) goede(n) de twee derdegedeelte vande(n) voirs(creven)/
ene(n) huyse te wete(n) dat gelegen es tusscen de goede des voirs(creven)/
willems rauwesijns en(de) willems hekerlinx te gade(r) met den tween/
derdegedeelte(n) vande(n) voirs(creven) hoefken dair acht(er) gelegen d(aer) af dat den/
voirs(creven) ja(n)ne tyerens sijne(n) vad(er) terde derdendeel in sijn deylinge/
gevalle(n) es te gade(r) met den sessten gedeelte vand(er) helcht vande(n)/
voirs(creven) hoefken gelege(n) inde vors(creven) donckerst(ra)te opte voere op de/
twee derdegedeelte vand(er) helcht van vi s(cellingen) outs tsijs en(de) de twee/
derdegedeelte vand(er) helcht van viii l(i)b(ra) pay(ments) bors gelts d(aer) af jairlix/
te betale(n) Ende es mede bevorwart dat de voirs(creven) jan tyerens/
de jonge hebben sal c neve(n) de haghe(n) dnutscap en(de) p(ro)fijt en(de) sijne(n)/
wech vier voet breet t(er) minst(er) scade(n) ov(er) derve des voirs(creven) willems/
hekerlinx en(de) jans tyerens sijns vad(er)s tot den voirs(creven) putte ald(aer) staende/
lye(mingh)[en] abs(oloens) no(vem)[br(is)] xii [lye(mingh)en] hanc quo(que) p(ar)t(i)f(icationem) p(ro)mis(erunt) d(i)c(t)e p(ar)tes alt(er)a alt(er)i/
rata(m) recta(m)? [et] quel(ibet) ip(si)us port(ionis) alt(eri) cu(m) de(bi)[ta] eff(estucacione) mo(do) de(bi)[to] renu(n)c(iantes)/
necno(n) alt(er)a alt(eri) se(m)p(er) exin(de) sat(is)f(acere) p(ro)ut unicuiq(ue) mo(do) de(bi)[to] possit vale(re)/
ac ecia(m) alt(er) [alt(er)] ip(s)or(um) [alte(ri)] d(i)c(t)am sua(m) port(i)o(n)em pro p(re)missis versus alt(er)am ty(tu)[lo]/
... lye(mingh)[en] abs(oloens) oc no(vem)[br(is)] xii welke deylinge/
iusti subpig(noris) oblig(avit) lye(mingh)[en] abs(oloens) oc no(vem)[br()] xii welke deylinge/
aldus sicut p(ri)us lye(mingh)[en] abs(oloens) no(vem)[br(is)] xii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer