SAL7326, Act: R°162.5 (104 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°162.5  
Act
Date: 1431-12-10

Transcription

2019-02-25 by eugenia knops
It(em) de voirs(creven) robbrecht heeft geloeft die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) br(ieven) van loven(en)/
beleit sal w(er)den tot den goeden beruerlic en(de) omberuerlic vranx van bruessel/
bruessel brueder des voirs(creven) robbrechts sal gelove(n) alst voirs(creven) beleit gedaen is soe/
wa(n)neer hij afgetogen sal hebben vande(n) goede(n) des voirs(creven) vranx de voirs(creven)/
xxii g(ri)pen die hij [den voirs(creven) ja(n)ne meffijs] geloeft heeft gelijc voirsc(reven) steet en(de) den cost die hij/
hadde [hebbe(n) sal] als hij tvoirs(creven) beleit doen sal met des d(aer) aen cleve(n) mach met den/
rechte [of and(er)en co(m)mer die hij d(ar) om doen sal] en(de) oec vi mudde even(en) die de voirs(creven) robbrecht den meye(r) van thiene(n)/
heeft moete(n) v(er)antw(er)den dat hij [dan] den voirs(creven) vrancken niet onterve(n) en sal noch/
sijn rente niet ontcorte(n) [corten] oft mynde(re)n maer dat hij mette(n) selve(n) beleide den/
voirs(creven) vrancke(n) bedwinge(n) sal sijn goede [niet] te v(er)copen [te besetten(e)] of te v(er)and(er)en mieer [en(de)] hem die/
te late(n) heffen en(de) tsijne(r) p(ro)fijte late(n) come(n) [tallen tiden als hij vallen selen] als hij van des voirscr(even) es vernuecht/
sal sijn sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Jos Jonckheer