SAL7326, Act: R°241.1 (153 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°241.1  
Act
Date: 1432-02-15

Transcription

2019-11-29 by eugenia knops
It(em) cond zij allen lieden want wout(er) vand(er) rivie(re)n dieme(n) heet daneels/
genome(n) heeft jegen lijsbette(n) die wilen wijf was gords wilen ve(re)noeden/
des jongen sijnre swegers met consente goesse(n) ouderogge die tot hoe(re)n [den]/
goede(n) beleidt es des selfs wilen gords beleidt es en(de) met co(n)se(n)te/
jans ouderogge die namaels beleidt es tot den goede(n) d(er) selver/
lijsbette(n) voir scep(enen) van loven(en) de goede d(er) selv(er) lijsbette(n) geleg(en) inde p(ro)chien/
van houdert van rode van nuwe rode van sente marien en(de)sente m(er)tens tielt/
van binckem en(de) van wynge en(de) elde(r) dan sij gelege(n) sijn in wony(n)ge(n) huysen hove(n)/
wy(n)ne(n)den lande beemde(n) eusselen bosscen wat(ere)n wouwe(re)n pachte tsijse rente(n)/
wijng(ar)de en(de) allen hoe(re)n toebeh(oirten) dair toe hoe(re)nde uutgesc(eiden) huys en(de) hoff/
gelege(n) te tielt dair sij nu inne woent It(em) de helcht van ene(n)/
beemde gehete(n) de naxhoeve It(em) een eeussel gehete(n) den resterbeemt/
It(em) omtrent iii dach(mael) eussels gelege(n) bij ketelbais dewelke huys/
hof en(de) eeussele de voirs(creven) lijsbeth selve ald(aer) behielt Te houde(n) te hebbe(n)/
te wynne(n) en(de) te besitte(n) also lange als de voirs(creven) lijsbeth leve(n) sal en(de) niet/
lang(er) elx jairs dae(re)n by(n)nen om neghene(n)veertich vranc(rijx) crone(n)/
vande(n) lichte(n) gewichte also gemeynlic in borsen gaen oft de w(er)de/
d(aer) af deen helcht te kerssavonde en(de) dand(er) helcht te sent jans/
misse bap(tis)[te(n)] te betale(n) d(er) voirs(creven) li lijsbette(n) en(de) ja(n)ne ouder(ogge) voirs(creven) oft den/
ene(n) van hen b(ri)ng(er) des briefs also lange als de voirs(creven) lijsbeth leve(n)/
sal en(de) niet lang(er) (et)c(etera) gelijc de scepen brieve(n) van lov(en) d(aer) op gemaect/
dat volcomelic inhoude(n) en(de) begripe(n) Soe eest dat de voirs(creven) lijsbeth/
en(de) jan ouder(ogge) in jeg(enwoirdicheit) d(er) scep(en) van lov(en) gestaen hebben bekent en(de)/
openbairlic verlijdt dat de voirs(creven) wout(er) hen volcomelic en(de) wale/
betaelt en(de) v(er)nueght heeft van tween vrancr(ijx) crone(n) vande(n) voirs(creven)/
xlix crone(n) also lange als de voirs(creven) lijsbeth leve(n) sal E Ende hebben/
den voirs(creven) wout(ere)n [sijn erfg(enamen) en(de) nacomelingen en(de) alle die des q(ui)tan(cie) behoeven] vanden voirs(creven) ii crone(n) in afslage vande(n) voirs(creven) xlix cr(onen)/
volcomelic quijtgescouden [gelove(n)de hem d(aer) af jege(n) eene(n) yegeliken recht wara(n)t te sijn] ende gelove(n)de den selve(n) wout(ere)n sijne(n) erfg(enamen) en(de)/
nacomeli(n)ge(n) vande(n) voirs(creven) ii crone(n) ne(m)mermeer aen te spreke(n) te eysscen/
noch te moeyen bij hen selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s (et)c(etera) hug(ar)den/
voshem febr(uarii) xiii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-29 by Jos Jonckheer