SAL7326, Act: V°239.3 (152 of 264)
Search Act
previous | next
Act V°239.3  
Act
Date: 1432-01-31

Transcription

2019-05-07 by eugenia knops
Van gielise uuten lyemyngen/
te(n)nen potghiete(r) en(de) mabilien/
colays/
Tvonnisse tusschen gielijs uuten lyemyngen te(n)nen potghiete(r) die ov(er)mids/
vonnisse van scepen(en) brieven van loven(en) beleit is tot den goeden goessens/
collay ende mabilien sijns wijfs in deen zijde en(de) henricke groetheyns/
in dande(r) zijde alse vander pachtingen van goede(n) gelegen te velpe/
die de voirs(creven) henric groetheyns jegen den voirs(creven) goessen en(de) mabilien/
genomen hadde voe(r) scepen(en) van loven(en) eene(n) sek(er)en t(er)mijn duerende om/
eene(n) sek(er)en pacht jairlix d(aer) af te betale(n) van welke(n) pachte de/
voirs(creven) giel(ijs) hiesch vande(n) geheele(n) t(er)mijn betalinge te hebbe(n) oft/
bewisenisse es uutgedragen met desen woirden nae aensprake/
nae antw(er)de en(de) nae tvercl(er)en dat de oude scepen(en) den scepen(en)/
vercleert hebbe(n) Eest also dat de voirs(creven) giel(ijs) den voirs(creven) henrick/
yet aen te spreken heeft vande(n) lesten jae(re) vander voirs(creven)/
pachtingen het sij van pachte of van meswynne(n) dat hij dat/
doin mach mette(n) rechte p(rese)ntib(us) wil(he)lmo lomb(ar)t jacobo ex lye(ming)[en]/
mych(aele) abs(oloens) arnol(do) vync joh(ann)e de hug(ar)d(en) et andr(ee) de voshem scab(inis)/
lovan(iensibus) januarii ulti(m)a a(n)no xxxi[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-29 by Jos Jonckheer