SAL7327, Act: R°375.1 (258 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°375.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by Jos Jonckheer
It(em) want stoet en(de) tebat opverstaen sijn tusscen janne coulon der stat knape/
van loven(e) die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(e) beleidt es tot den/
goeden r jans rauwelet in deen zijde ende hellin le bijsse in dande(re) vanden/
goeden hier nae bescreve(n) Te weten vand(er) woeyy woenyngen met den huyse(n)/
hove(n) wynne(n)den landen beemde(n) l eeusselen en(de) allen hoe(re)n toebehoirte(n) houden(de)/
tsamen iiii boender ende een dachmael gelegen te busseret inde p(ro)chie van/
seneff onder walrave(n) daine tusscen de strate gaende te bernalwez wairt/
ende de goede frankarts de le rolye en(de) neve(n) de goede des voirs(creven) wailrave(n)s/
It(em) van v capuyne(n) erfs tsijs op een hofstat met den hove en(de) allen sijnen/
toebehoirte(n) pirarts raset gelege(n) te busseret voirs(creven) tusscen de vroente aldair/
en(de) de fontaine mureye gelijc marie wedewe jans wilen rauwelet moed(er)/
des voirs(creven) jans de voirscr(even) goede en(de) tsijs te houde(n) pach It(em) vanden eyken en(de)/
ande(re)n houte dat de voirs(creven) jan coulon meyndt dat de voirs(creven) hellin afgeh/
afgehouwen heeft en(de) vand(er) huyshue(re)n en(de) voirt van allen ande(re)n stote/
die sij hebben come(n)de rue(re)n uut den voirs(creven) goede(n) Soe sijn comen voir/
scepen(en) van lov(en) beyde de voirs(creven) p(ar)tien en(de) sijn vande(n) voirs(creven) stote bleve(n) en(de)/
hebben hen des gekeert in segge(re)n en(de) in vryentlic yffene(re)n Te wete(n)/
de voirs(creven) jan coulon in pete(re)n boys ende henricken tainginsart en(de) de voirs(creven)/
hellin in h(e)r(e)n janne henry capellaen van viertain [en(de) henr(icke) colingnaz] in alsulker vuege(n)/
dat de voirs(creven) segge(re)n die vande beyde der p(ar)tien besceide wel ingeinformeert/
en(de) te bynne(n) sijn hoer seggen d(air) af [eendrechtichlic] seggen en(de) utenen selen bynne(n) iii dage(n) naistcomen(de) [op heden met den sonneschijn] op dat sijs eens sijn en(de) van accoerde en(de) en costens sijs/
niet eens geworden dat sij dan ja(n)ne vande(n) plassche neme(n)/
selen tot ene(n) ov(er)man de welke sijn segge(n) d(air) af segge(n) sal bynne(n) den/
selve(n) daeg dage(n) [tide] ende hebben geloeft (et)c(etera) rogge haenwijc/
maii xxv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts