SAL7327, Act: R°401.3 (275 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°401.3  
Act

Transcription

2020-01-04 by Jos Jonckheer
Van h(e)r(e)n symons pynnoc ridde(r)/
Item jacob uuten lyemyngen die te gade(r) met gelden de pape natuerlic beleydt/
es totten goeden h(e)r(e)n symoens pynnock ridders en(de) vrouwe katline(n) sijnre/
gesellynnen es comen inde banck voir meyere en(de) scepen(en) van loeven(e) en(de)/
heeft versocht want hij dach heeft doen doen metter stat brieven van loeven/
janne lobbe van wespelair die hem ongebruyc doet alsoe hij seyde aen/
een eyke die de selve jan heeft doen afhouwen en(de) ewech vueren dat/
de voirs(creven) eyke weder bracht worde t(er) plaetsen d(air) sij afgehouwen es/
ende dat hij ongepant te hove comen soude Dair op de scepen(en) van/
loeven(e) gemaent vanden meyere hebben gewijst vore een vonnisse datmen/
den voirs(creven) jacob uuten lyemyngen houden soude in zijnen beleyde alsoe verre/
alst noch voe(r) hen comen was cor(am) henr(ico) de calstris nycholao kersmake(re)/
geld(ulpho) rogge ger(ardo) de haenwijc dyonisio boys (et) arnoldo vande(n) velde junii xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts