SAL7327, Act: V°376.4 (260 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°376.4  
Act

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn tusscen reyne(re)n a(n)neman [als mo(m)boir] en(de)/
barbelen sijns wijfs in deen zijde die hij h(ier) inne geloeft heeft/
te vervaen in deen zijde met henr(icke) a(n)nema(n) vad(er) des voirs(creven) reyners/
in deen zijde ende willem(me) waeybecke(re) vad(er) der voirs(creven) barbelen in/
dande(re) alse vand(er) huweleker vorw(er)de(n) die onlanx leden ghetractert/
heeft geweest tusscen reyne(re)n met sijne(n) vad(er) voirs(creven) en(de) barbelen [willem(me)]/
waeybeckers inden name vand(er) voirs(creven) barbelen sijnre docht(er) Soe/
sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien come(n) voir scep(enen) van lov(en) en(de) sijn vande(n) voirs(creven)/
stote bleve(n) in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n Te wete(n) de voirs(creven) reyne(r)/
en(de) henr(ic) sijn vad(er) Te wete(n) in h(e)r(e)n henrick vand(er) molen brued(er)/
vande(n) p(re)deke(re)n [augustine(n)] te lov(en) henr(icke) vand(er) molen cleed(er)make(r) mychielen/
vand(er) moelen en(de) in (christ)iaen van ru(m)men in alsulker vuegen/
dat de voirscr(even) p(ar)tien [segg(ere)n die vand(er) voirs(creven) p(ar)tien reden(en) en(de) besceide wel geinformeert en(de) te bynne(n) sijn] hoir segge(n) vande(n) voirs(creven) stoote segge(n) sele(n)/
op heden mett(er) so(n)nen Ende hebbe(n) gel(ooft) (et)c(etera) haenw(ijc) boys/
maii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts