SAL7328, Act: R°120.2 (116 of 338)
Search Act
previous | next
Act R°120.2  
Act
Date: 1433-10-06

Transcription

2019-09-25 by kristiaan magnus
Van janne van vissenake ja(n)ne hoyxken/
ende janne swaus/
Tvo(n)nisse tusscen he(re)n woute(re)n van duerne p(er)soen van s(in)te peters/
vissenake die te borghe sedtte tot den eynde vande(n) rechte uut jorise/
foet van s(in)t yemelen vissenake in deen zijde en(de) janne van vissenake/
die te gade(re) met ja(n)ne hoyxken en(de) janne swaus met scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) beleidt es tot den goeden ja(n)nes wilen block van vissenake/
in dande(re) alse van xl vrancr(ijx) crone(n) die de voirs(creven) h(er)wout(er) meynde/
dat de voirs(creven) ja(n)nes bloc hem sculdich was oft in sijne(n) testame(n)te/
gemaect soude hebben Was gewijst met desen woirde(n) dat alsulke(n)/
aensprake als de voirs(creven) h(er) wout(er) gedaen hadde den voirs(creven) ja(n)ne van/
vissenake noch sine(n) medegeselle(n) aen hoe(re)n beleide gheen onstade doen/
en soude Cor(am) eisd(em)/
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-11-20 by Inge Moris