SAL7328, Act: V°214.1 (181 of 338)
Search Act
previous | next
Act V°214.1  
Act
Date: 1433-12-17

Transcription

2020-11-13 by kristiaan magnus
Item willem hamer dieme(n) heet sesthien pe(n)nynck wout(er)s sone es come(n)/
in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft gelooft op lantzoene h(e)r(e)n claese/
van s(in)te goerix ridd(er) meyer van loven(e) inde(n) name en(de) tot behoef m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n van brab(ant) te bet(er)nissen te trecken ov(er) gheen zijde des geberchs/
en(de) dair ov(er) blive(n) iii jair langc sond(er) hie(re)n bynne(n) op dessyde des geberchs/
te come(n) en(de) d(er)wart porre(n) op morge(n) mett(er) so(n)nen uut d(er) stat en(de)/
vryheit van lov(en) en(de) bynne(n) derden dage uute(n) palen van brab(ant) ende/
d(aer) af goede wairh(eit) te b(ri)ngen nae d(er) stat recht bo Te bet(er)nissen/
van alsulken broeken en(de) misgripe als de voirs(creven) willem gebroect/
en(de) misg(ri)pen heeft jege(n) de heerlich(eit) m(ijns) liefs gened(ichs) he(re)n voirg(enoemt)/
op(pendorp) capel(le)[ma(n)] dec(embris) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-12-10 by kristiaan magnus