SAL7329, Act: R°450.2 (324 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°450.2  
Act
Date: 1435-06-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-31 by Magda van Winkel
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen was tusschen he(re)n claese doddengnez/
p(ro)chiaen van yncourt di ov(er)midts vonnisse van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) geleydt is tot allen den goeden beruerlec en(de) omberuerlec/
wilen gieletten v die wif was ottarts wilen sapot in deen sijde en(de)/
janne brombais indande(r) alse van enen huyse en(de) hove met enre/
schueren gelegen tyncourt tusschen de gemeyn strate ald(aer) ende/
marie(n) le barbieresse It(em) van drie drie maten rox geheten/
stiers erf pacht aen seke(r) goede gelegen tyncourt toebeh(oerende)/
casijn dyncourt Soe sijn beyde voirs(creven) p(ar)tien vanden voirs(creven) stoete/
en(de) gesille en(de) desgelijx van allen ande(re)n saken die sij deen tot den/
ande(re)n uutstaende hebben tot opden dach van heden gekeert en(de)/
gesubmitteert in segge(re)n en(de) vrintlijck yffene(re)n Te weten in he(re)n/
janne wilam deken van yncourt en(de) he(re)n janne paien prieste(r)/
wonen(de) tyncourt bij alsoe dat de voirs(creven) p(ar)tien in beyde sijden/
tusschen dijt en(de) s(in)[te] jans misse naestcomen(de) alle hoe(r) bescheydt/
in gescriften den voirs(creven) segge(re)n ov(er)gheve(n) selen en(de) dat gedaen/
soe selen de voirs(creven) segge(re)n bijne(n) den yerste(n) dage van oeght/
d(aer) naest volgende vanden voirs(creven) stoete hoe(r) uutsprake doen en(de)/
t(er)mine(re)n eendrechtichleck eest dat sijs eens en(de) van accort sijn/
en(de) en sijns sijs niet eens soe selen sij de voirs(creven) saken van hen/
setten en(de) selen beyde voirs(creven) p(ar)tien remitte(re)n voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) om ald(aer) deen jegen dand(er) rechts te plegen en(de)/
hebben de voirs(creven) p(ar)tien geloeft vast en(de) gestadich te houden/
(et)c(etera) vynck voshem junii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer