SAL7329, Act: R°460.1 (327 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°460.1  
Act
Date: 1435-06-17
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-03 by Magda van Winkel
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen is tusschen jouffrouwe katheline(n) weduwe/
goeds wilen kersmake(re) en(de) claese kersmake hae(re)n sone in deen sijde ende/
[henricke] vanden borchoven sone wilen jans in dande(re) alse van alsulken brande/
die geschiede also de voirs(creven) jouff(rouwe) en(de) claes meynen uuten huyse des/
voirs(creven) henrix mitds den welken de voirs(creven) jouff(rouwe) en(de) claes goete/
scaede gehadt en(de) geleden hebben meynende dat hen dat vande(n)/
voirs(creven) henrike opgericht sal werden Soe sijn beyde voirs(creven) p(ar)tien/
comen voir scepen(en) va(n) loven(e) en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stoete/
en(de) gescille gekert en(de) gesumittert in segge(re)n en(de) vrientlijck yffene(re)n/
Te weten de voirs(creven) jouff(rouwe) en(de) claes in janne vanden roeyele royele/
en(de) janne jan van udekem en(de) de voirs(creven) henrick vanden borchoven/
in janne vanden borchove(n) sijnen brued(er) en(de) henriken den wernie(re)/
in alsuelker weghen dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) l en(de) hae(r) sone hoe(re)n eysch/
overgheve(n) selen in gescrifte den segge(re)n des voirs(creven) [henrix] tusschen dit/
en(de)sondachs sanderdachs nae s(in)[t] jans dach baptisten mett(er) sonnen/
[naestcomen(de)] op dwelck de voirs(creven) henrick sijn v(er)antw(er)den in gescrifte den seggeren/
des voirs(creven) jouff(rouwe) bynne(n) viii dagen d(aer) nae ov(er)gheve(n) sal dwelck gedaen/
sijnde en(de) de voirs(creven) seggers allet bescheydt vanden voirs(creven) p(ar)tien/
ov(er)hebbende de selve seggers bijnne(n) xiiii nachten d(aer) nae de getuyge(n)/
beyder v p(ar)tien ov(er)hoe(re)n vanden voirs(creven) stoete en(de) gescille hoe(r) uutsprake/
seggen [selen] op dat sijs eens sijn en(de) en sijn sij des niet eens soe selen/
de voirs(creven) seggers bynne(n) viii dagen d(aer) nae met allen bescheyde/
dat sij vanden voirs(creven) p(ar)tien over hebben come(n) voir scepen(en) van loven(e)/
en(de) halen des een vo(n)nisse gelikerwijs oft p(ar)tien metten rechte d(aer)/
af gedingt hadden en(de) bynne(n) den selve(n) viii dagen dat uutenen/
ende is vorw(er)de waert dat eneg(er) p(ar)tien enich oft meer van hoe(re)n/
segge(re)n gebrake dat die enen ande(re)n in die stad sal mogen/
kiesen et hebben de voirs(creven) p(ar)tien geloeft vast en(de) gestad(ich) te/
houden et cetera coram lomb(ar)t abs(oloens) junii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer