SAL7329, Act: R°467.1 (332 of 335)
Search Act
previous | next
Act R°467.1  
Act
Date: 1435-06-21
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-12 by Magda van Winkel
It(em) jan sone desir de beaurieu wonende te b court saint s(ain)t estenne es/
comen in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van daneele vanden waerde de mole(n) des selfs/
daneels gelegen te court s(ain)t estenne met alre horer toebehoirte(n) van sente/
jans messe nu naestcomende enen t(er)mijn van drie jae(re)n lang deen nae/
dand(er) staphans sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) omme/
dertich mudde corens goet en(de) payabel mate van munte alle jae(re) te/
betale(n) dats te weten [tderdel] tvierdel d(aer) af op den xxiiii [ste(n)] dach van octobr(is)/
naestcomen(de) tvierdel d(aer) af opde(n) xxiiii[ste(n)] dach van febr(uarii) d(aer) nae volgen(de)/
tvierdel d(aer) af op
tvierdel d(aer) af op de(n) xxiiii[ste(n)] dach van septembr(is)/
nae naestcomen(de) tvierdel d(aer) af op de(n) xxiiii[ste(n)] dach van decembr(is) d(aer)/
nae volgend tvierdel d(aer) af op den xxiiii[ste(n)] dach d(aer) maent van m(er)te/
dat d(aer) na volgen sal en(de) lesten der dleste vierdel op de(n) xxiiii[ste(n)]/
dach van junio [dat] staphans d(aer) nae volgende [is] en(de) alsoe te betalen van/
jae(re) te jae(re) ten voirs(creven) t(er)mijne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijn alst v(er)volghde scout Item is vorwerde dat de voirscr(even)danel/
daneel de(n) voirs(creven) molne(r) seynde(n) sal [den voirs(creven) alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(erm)ijn duerde] twee verken de welke/
de voirs(creven) molne(r) voeden sal en(de) vet maken wel en(de) loflijck sond(er)/
argelist
en(de) die de ten eynde vande(n) jae(re) den voirs(creven) danele wel/
en(de) loflijc vet leve(re) H(ier) af sijn borge(n) des voirs(creven) molne(r) desir sijn/
vad(er) servaes del motte mare mane d meye(r) van court/
s(ain)t estenne jan de va van court s(ain)t estenne et p(ri)m(us)/
k(er)smak(ere) boys voshe(m) junii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer