SAL7329, Act: V°194.1 (154 of 334)
Search Act
previous | next
Act V°194.1  
Act
Date: 1434-11-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-29 by Magda van Winkel
Van gheerde scroten/
Gheert scroten die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
beleidt es tot den goeden gielijs gielijs natuerlic soens h(e)r(e)n giel(ijs)/
wilen ghielijs van nederwynde priesters de welke gheert met/
der stat brieve(n) van loven(e) [op de dach van heden] hadde doen inscrive(n) en(de) dach doen/
henricke(n) en(de) willem(me) ghielijs natuerlic kijnde(re)n des voirs(creven) wile(n)/
h(e)r(e)n ghiel(ijs) dair de selve henr(icke) en(de) willem niet voir oege(n)/
en quame(n) heeft hem gep(rese)nteert opde(n) dach van hede(n) voirs(creven) inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) versuekende want sij hem/
ongebruyc daden aen huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n)/
gelege(n) te ned(er)wynde tusscen de goede willems ghielijs ende/
beatrice(n) sgruyt(er)s datmen hem d(aer) af houden soude in sijne(n)/
beleyde (et)c(etera) also dat de mer h(e)r(e)n scep(enen) van lov(en) ter manisse(n)/
smeyers wijsde(n) voir een vo(n)nisse datme(n) den selve(n) gheerde/
vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude in sijne(n) beleyde also v(er)re alst noch/
voir hen come(n) was p(rese)nt(ibus) will(elm)o lomb(ar)t jo(hannis) de borch(oven) mych(aele) abs(oloens)/
nych(olao) kersmak(ere) et andree de voshe(m) scab(inis) lov(aniensibus) nove(m)br(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer