SAL7329, Act: V°199.1 (156 of 334)
Search Act
previous | next
Act V°199.1  
Act
Date: 1434-11-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-29 by Magda van Winkel
Alsoe als katline die wijf es jans vanden dale een beedev(ar)t sculdich/
was te doen symoene van breetzijp te sent joes opte zee/
van dat sij den selve(n) symone messeeght oft opsprake gedaen/
soude hebben sijnre ee(re)n aengaende also hij meynde soe sijn/
op den dach van heden come(n) voir borg(er)meest(ere)n ende raide vand(er)/
stat merten de conynck ende wouter de conync ende hebben/
getuyght en(de) gedrage(n) op hoe(re)n eedt verhoirt ten heylige(n) dat/
de voirs(creven) katline de voirs(creven) beedev(ar)t te s(en)t joes gedaen heeft en(de)/
dat sijse te sent joes inde kerke saghen en(de) met hoir wae(re)n/
en(de) sij met hen Dat gedaen soe dede de voirs(creven) katline selve/
hoe(re)n eedt also behoirlic es dat sij de voirs(creven) beedev(ar)t in hoe(re)n/
p(ro)pe(re)n p(er)sone gedaen hadde soe was verdrage(n) ind(er) stat raide/
dat de voirs(creven) katline genoegh gedaen hadde van dat sij aen/
den voirs(creven) symoen d(aer) mede gestaen sal niet wed(er)staende dat/
sij gheene(n) brief en brachte lomb(ar)t voshem no(vem)[br(is)] xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer