SAL7329, Act: V°94.1 (85 of 335)
Search Act
previous | next
Act V°94.1  
Er wordt beroep gedaan op scheidsrechters.
Act
Type: geschil, over onroerende goederen
Date: 1434-08-30
LanguageNederlands

Transcription

2013-12-12 by Inge Moris
It(em) want stoot en(de) geschille opv(er)staen es geweest tusscen bouden en(de) /
jacoppen van meensele gebruede(re)n natuerliken kijnde(re)n florijs wilen /
van mee(n)sele van seke(re)n erfleken goede(n) gelege(n) inde p(ro)chie van /
comptich die den voirs(creven) wilen florijs toe te behoe(re)n plage(n) [en(de) nu den voirs(creven) gebruede(re)n toebehoe(re)nde sijn] Soe /
sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien come(n) voir scepen(en) van lov(en) en(de) hebbe(n) hen /
vande(n) voirs(creven) stoote gekeert en(de) sijn des bleve(n) in segg(ere)n en(de) vrientlic yffene(re)n /
Te wete(n) de voirs(creven) bouden in arnde vande(n) hove meye(r) van bout(er)shem /
en(de) ja(n)ne vand(er) haert en(de) de voirs(creven) jacob in willem(me) de gruyte(r) en(de) henr(icke) /
vande(n) velde In alsulk(er) vuege(n) want de voirs(creven) p(ar)tien beyde in gebreke sijn /
also si segge(n) hoir gebrec en(de) besceidt sette(n) selen in gescrifte tusscen/
en(de) dat elic ov(er)geve(n) elx p(ar)tien segge(re)n tussce(n) dit en(de) dond(er)sdagh naist/
come(n)de d(aer) op dat elc van hen sijn verantw(er)de(n) make(n) sal en(de) dat ov(er)g(even) /
in gescrifte elx p(ar)tien segg(ere)n bynne(n) viii [iiii] dage(n) d(aer) naistcomen(de) welke /
iiii segg(ere)n eysch en(de) verantw(er)de(n) van beyde den voirs(creven) p(ar)tien ov(er)gehadt /
hoir segge(n) d(aer)af segge(n) seg selen bynne(n) iiii dagen d(aer) naistvolge(n)de /
op dat sijs eens en(de) van accoirde sijn en(de) en co(n)ne(n) sijs niet eens /
geworde(n) dat sij dan bynne(n) iiii dage(n) d(aer) nae trecke(n) sele(n) aen de /
he(re)n scep(enen) van lov(en) met allen den besceide dats d(aer) af ond(er) hebben /
selen en(de) halen des een vo(n)nis gelijc ofts p(ar)tien met den rechte /
gedingt hadden Ende es vorw(er)de oft e(n)nichs p(ar)tien segg(er) gebrake /
dat hij in die stat ene(n) goede(n) geliken man wed(er) sal moege(n) /
setten sond(er) argelist promit(tentes) ratu(m) lomb(ar)t vync aug(usti) penul(tima)/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byInge Moris

Signer

  • Willem Lombart
  • Arnt Vynck
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus