SAL7331, Act: R°123.3-V°123.1 (104 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°123.3-V°123.1  
Act

Transcription

2018-11-09 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) vand(er) borch wonen(de) te loven molde(r) es come(n) in/
jegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de)/
bekent dat hij genome(n) heeft jegen jonch(e)r janne/
van goetskoven he(r) van voelne de wat(er)mole(n) des voirs(creven)/
jonch(e)r jans gelege(n) te rillaer bij thof van leefdale/
opte beke ald(aer) gehete(n) de motte met hue(re)r toebeh(oirten)/
Te houde(n) [en(de)] te hebben van kersmisse naestcomende/
eene(n) t(er)mijn van sess jairen lang deen na dand(er)/
d(aer) na volgende elx jaers dae(re)n bynnen om/
xii mudden rox goet en(de) paiabel wel bereyt met/
wanne en(de) met vede(re)n d(er) maten van loven(en) te betale(n)/
te wete(n) tvierdel d(aer) af te paesschen dand(er) vierdel/
te s(in)[t] jans misse bap(tis)[ten] terdel vierdel te bamisse/
en(de) dleste vierdel te k(er)smisse en(de) te loven(en)/
te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout en(de) om drie/
pont gingbeers en(de) iii l(i)b(ra) pijp caneel goet/
en(de) paiabel te s(in)te remeys misse te betalen jairlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende is
//
noch vorw(er)de dat de voirs(creven) molne(r) ten uutgaen vande(n) voirs(creven)/
t(er)mijne voe(r) elken duym dat den steen inde voirs(creven)/
molen gesleten al sijn en(de) mynder dan hij w/
ten ingaen sijn sal twee oude scilde voert den/
voirs(creven) jonk(er) janne bet(alen) sal als v(er)volghde scout/
It(em) is ond(er)sproken dat de voirs(creven) jonck(er) jan den/
voirs(creven) molne(r) jairlix gheven sal iiii ellen/
lakens tot eene(n) rocke gelijc sine(n) ande(re)n diene(re)n/
H(ier) af sijn borghen (et)c(etera) jan de smet et lodewijc/
de gruyte(re) molders et p(ri)m(us) ca(pelle)[ma(n)] smet/
oct(obris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts