SAL7331, Act: R°281.3 (215 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°281.3  
Act

Transcription

2018-11-18 by kristiaan magnus
It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) guedinge sal bliven liggende/
onder scepen(en) van loven(en) in des(er) vuegen w(er)t also dat/
henric warnir in ghebreke wae(r) aen de capittel van/
nyvel van alsulker vorw(er)den als en(de) geluften als hij/
der selv(er) cap(it)len en(de) colarde de martin vaul gedaen/
heeft van hue(re)n hove gelegen te laetwijc den/
t(er)mijn van xii jae(re)n lang due(re)nde het wae(re) in/
al of in deele datmen dan den voirs(creven) colarde/
met der voirs(creven) guedingen behulp doen sal om de/
goede te aen hem te slaen te becu(m)me(re)n oft te v(er)copen/
tot derre tijt toe dat tselve capittel vernueght/
en(de) voldaen sal wezen vander geluften voirs(creven) en(de)/
anders niet coste van rechte die dair op come(n)/
mochte en(de) anders niet ende ten eynde vande(n) t(er)mijne/
vanden tweelf jaren als de voirs(creven) henric voldaen sal/
hebben en(de) vanden goede der voirs(creven) cap(it)len gescheide(n)/
sal wezen datmen dan de voirs(creven) guedinge te nieute/
doen sal en(de) a(n)nichele(re)n cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts