SAL7331, Act: R°34.1 (26 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°34.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) want arnt vander borch en(de) arnt van meerbeke die na den/
rechte der stat van loven comen en(de) geleyt sijn tot allen den/
goeden have en(de) erve jans vander heyden opte(n) dach va(n)/
heden hadde(n) doen incomen lijsbette(n) sleens van he(re)nt/
metter stat brieven die hen aen de have h(ier) na/
genoempt ongebruyc dede Te weten aen een greyn/
falie een scrijne eene(n) sw(er)ten rock met eenre bonter/
vede(re)n eenen coers gevoedert eene(n) sangwijnen rock iiii/
paer slapelaken(en) eene(n) roeden capruyn een saerge/
x peters voir cost hantdwelen a(m)melaken(en) en(de) iiii/
oercussen(en) en(de) op hede(n) dach hadde daer de voirs(creven)/
lijsbet niet en qua(m) Also dat de scepen(en) van lov(en)/
gemaent vande(n) meye(r) gewijst hebbe(n) voir een/
vonnisse datmen den voirs(creven) arnde en(de) arnde vand(er)/
voirs(creven) haven houden soude in hue(re)n beleyde also v(er)re/
alst noch voe(r) de scepen(en) comen was cora(m) [roelofs] smacht borch(oven)/
ca(pelle)[ma(n)] smet jul(ii) xxviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts