SAL7331, Act: R°390.4-R°391.1 (295 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°390.4-R°391.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
It(em) arnt van bolloe soen vranx van bolloe van werchte(r) es comen/
in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) ende bekent/
dat hij genome(n) heeft van amelriken pynnoc thof des voirs(creven) amelrijx/
gelegen te wissel met den [huysen hoven] wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n)/
en(de) bog(ar)den daer toe behoe(re)nde Te houde(n) te hebbe(n) ende/
te wy(n)nen van halfmerte no lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n lang deen na dander daer nae staphans volgen(de)
//
elx jaers dae(re)nbynnen de voirs(creven) wy(n)nende lande om xvi/
mudden rox goet en(de) paiabel met wanne en(de) met vederen/
wel bereyt der maten van loven(en) te sinte andries misse/
apostels te bet(alen) en(de) te loven te leve(re)n jairlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout/
en(de) de voirs(creven) beemde ende bogarde om xxxi lo scilden/
der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n des hertogen van bourg(oig)[nen] en(de)/
van brabant te loven(en) gemu(n)t van goude goet ende gheeve/
It(em) sal de voir te sinte m(er)tens misse inden wynter/
te betale(n) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
hebben jairlix den voirs(crven) t(er)mijn due(re)nde alle doeft/
inde voirs(creven) bog(ar)de jairlix wassende ende des sal hij/
jairlix setten en(de) planten inde selve bog(ar)de daer/
dat behoeve(n) sal iii goede cusber appelboom poten/
en(de) oft ald(aer) e(n)nige oeftboome verdroeghde(n) die sal de/
voirs(creven) wynne hebben en(de) in die stat wed(er)om levende/
plante(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlex opte voirs(creven)/
goede plante(n) xxix levende poten van willege(n) houte/
en(de) oft ald(aer) e(n)nige willege(n) verdroeghde(n) die sal de/
voirs(creven) wy(n)ne mogen afhouwe(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) amelriken jairlix op sijn wijng(ar)de vue(re)n en(de)/
leve(re)n also vele wijng(ar)tstaken als hij op sijn wijng(ar)de/
te kessel en(de) te wiltsel gelege(n) behoeve(n) sal desgelix/
also vele bantroede(n) en(de) stroes als hij d(aer) toe behoeve(n)/
sal Desgelix sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) amelr(ike)/
alle dmest dat hij copen sal te wiltsel en(de) d(aer)/
ontrent vue(re)n op de voirs(creven) wijng(ar)de en(de) oec den wijn/
halen opte(n) voirs(creven) wijng(ar)t en(de) als hij volperst is/
den voirs(creven) amelr(ike) dien te loven(en) of ter horst/
d(aer)t amelr(ik) gelieve(n) sal leve(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) de megesellynne des voirs(creven) amelr(ix)
//
en(de) hue(r) geselscap als sijs behoeve(n) sal te loven en(de) te wiltsel/
h(er) vue(re)n en(de) hale(n) met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) It(em) en sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) beemde de leste drie jaer niet/
mogen bezaeyen noch breke(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
huyse vande(n) voirs(creven) hove benede(n) der bruggen en(de) den/
ove(n)boie houde(n) van wande en(de) van dake Behoudelic/
dien dat amelr(ik) d(aer) toe leve(re)n sal alle yse(re)n werc/
latte(n) en(de) ty(m)m(er)hout It(em) sal de ghene die des voirs(creven)/
amelr(ix) wat(er) en(de) greechte(n) aen tvoirs(creven) hof hue(re)n sele(n) sal/
die moge(n) vagen en(de) tgoet uutsciete(n) t(er) mynst(er) scaden/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande en(de) beemde/
wel en(de) loflic tsijne(n) afscheide(n) bevreedt late(n) en(de)/
ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne vii dach(mael) vande(n) voirs(creven)/
lande(n) met rogge op bezaeyt late(n) v dach(mael) gheest/
lant op ii g(etidege) voe(re)n en(de) ix dach(mael) brake(n) eens om gedaen/
En(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) h(ier) af sijn borgen de(ne)n/
voirs(creven) [wynnen] vranc van bolloe sijn vader willem van bolloe/
oem des voirs(creven) wy(n)nen et p(ri)m(us) cor(am) k(er)smak(ere) borch(oven)/
maii s(ecund)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts