SAL7331, Act: V°135.1 (114 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°135.1  
Act

Transcription

2018-12-11 by kristiaan magnus
Wij wout(er) ca(pelle)[ma(n)] en(de) jan van [ov(er)wynge de jonghe] scepen(en) van loven(en) doen cond/
en(de) kenlic allen lieden dat opten dach van heden voe(r) ons/
comen sijn meeste(re)n jan vander bruggen meester plissis/
van vorst lodewijc van hortbeke en(de) willem de beer/
der stat gesworen meest(ere)n en(de) wercliede en(de) hebben/
hue(r) t(er)minacie en(de) uutsprake gedaen eendrechtichlic/
van alsulken stoote als [opv(er)staen] was tusscen henric van lyere/
in deen zijde en(de) lodewijcke [goerde] bollens in dande(re) van/
hue(re)r beyder erve acht(er) aen een comen(de) dair af/
dat deen [de goede des voirs(creven) henr(ix)] gelege(n) is[sijn] inde cortstrate en(de) dander [de goede des voirs(creven) gords]/
inde proesstrate na dat de selve p(ar)tien hen voe(r)/
scepen(en) van loven(en) verbonde(n) hadden ind(er) manie(re)n h(ier)/
na volgende [Inde(n) yersten] te weten dat de voirs(creven) lodewijc van [goird]/
bollens wel en(de) custberlic sal doen maken den osidrup/
vanden huyse des voirs(creven) henrix ov(er) de scaelgie ald(aer)/
staende ind(er) manie(re)n als dien te voe(re)n was [eer de voirs(creven) gord dien dede corten] en(de)/
dat de voirs(creven) henric sijne(n) wat(er)val also teewegen/
dagen behouden sal en(de) dat gedaen mach de voirs(creven)/
gord oft hem gelieft op sijn huyse voert ty(m)me(re)n/
also hoghe alst heu(r) gelieft [genuegen sal] sonder den voirs(creven) henr(icke)/
aen sijne(n) osidrup hynder te doen ende alse/
vand(er) heymelich(eit) staen(de) ond(er) de voirs(creven) scaelgie/
is hue(r) seggen dat beyde de voirs(creven) p(ar)tien tgebruyc/
daer af en(de) den last van houden en(de) reyne/
vaghen te gelike hebben en(de) dragen selen voertaen/
erflic in alsulker voegen dat de voirs(creven) henric den/
toeganc daer toe hebben sal tot der pipen staen(de)/
op de voirs(creven) scaelgie en(de) de voirs(creven) gord tot der/
pipen staen(de) by(n)nen des selfs gords huyse en(de) dat/
deen den ande(re)n aen sijn pipe gheen ongerief/
van verkee(re)n noch anders doen en sele(n) mogen/
oct(obris) penul(tima) promit(tentes) d(i)c(t)e p(ar)tes ratu(m) oct(obris) penul(tima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts