SAL7331, Act: V°267.4 (206 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°267.4  
Act

Transcription

2018-11-26 by kristiaan magnus
It(em) h(er) arnt vand(er) lynden prieste(r) hoeft geloeft janne baerte(n) dat/
hij tusscen dit en(de) xiiii nacht na paesscen naestcomen(de) barbe(re)n/
des voirs(creven) jans wive mechtich leven [maken] sal [voer scepen(en) van thienen] hue(r) leefdage en(de) na/
hue(re)n nacomelingen oft sij voe(r) den voirs(creven) h(er) arnde aflivich worde
/
voe(r) trecht [scepen(en)] van thiene(n) i l(i)b(ra) gr(oot) van dien ii ponde(n) groten/
die de voirs(creven) h(er) arnt heeft op de stat van thiene(n) te sinen/
live te heffen en(de) te hebbe(n) also langhe als de voirs(creven) h(er) arnt leve(n)/
sal en(de) niet lang(er) H(ier) af sijn borgen des voirs(creven) h(er) arnts ind(ivisim)/
henr(ic) scoerbroet de jonghe [will(el)m(u)s geldens] en(de) symon de molde(r) et p(ri)m(us)/
k(er)smak(ere) smet fe(bruarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts