SAL7331, Act: V°331.3 (245 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°331.3  
Act

Transcription

2018-11-24 by kristiaan magnus
It(em) gheldolf banrij als mechtich gemaect van weeghe(n) henri(cke)/
van s(in)[te] gorix in deen sijde en(de) jan le hongre in dande(re) hebbe(n) dach/
van thone(n) genome(n) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) van/
in dijsdage naestcomen(de) ov(er) een maent d(aer) naest volgen(de) cor(am)/
kersmake(re) roel(ofs) m(ar)tii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts