SAL7331, Act: V°342.1 (259 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°342.1  
Act

Transcription

2018-11-27 by kristiaan magnus
It(em) h(er) willem hubrechts canonc der kerken van sinte peters te loven(en)/
en(de) wout(er) roelants alse segge(re)n gecoren en(de) genome(n) van janne bate(n)/
en(de) margriete(n) raets sinen wive en(de) henric keyenoge en(de) jan van/
scoenenberghe als segge(re)n gecoe(re)n en(de) genome(n) van janne h(er)ma(n)ne/
en(de) arnde de raet gebruede(re) van alzulke(n) stote als de voirs(creven)/
p(ar)tien hadde(n) vande(n) goeden beyde have en(de) erve als hen/
bleven zijn na doode h(er)mans wilen de raet en(de) beat(ri)cen/
wilen sinen wive vader en(de) moeder der voirs(creven) gebruede(re)/
en(de) zuster Sijn come(n) in je(gewoirdicheit) d(er) scep(enen) van loven(en) en(de)/
hebbe(n) hue(r) uutsprake vande(n) voirs(creven) stoete gedaen inder/
manie(re)n h(ier) na volgende Inde(n) yersten is dat de voirs(creven)/
drie gebruede(re) en(de) jan baten van wegen sijns wijfs alle/
alzulken a erve [en(de) have] als d(aer) de voe(r) wilen h(er)man en(de) sijn wijf/
uut gestorve(n) zijn deylen selen hoede gelijc en(de) [Behoudelic dien] dat/
elc vande(n) voirs(creven) iiii p(er)sone(n) behoude(n) sal alzulken erve [en(de) have] als/
hij houden(de) [is] was [tot op de(n) twelfste(n) dach van m(er)te lestlede(n)] voe(r) en(de) tott(er) tijt toe dat de voirs(creven) wile(n)/
h(er)ma(n) en(de) sijn wijf aflivich worde(n)
It(em) is noch hue(r)/
seggen dat jan bate(n) en(de) sijn wijf hebbe(n) sele(n) i alzulke(n)/
linen laken [en(de) eene(n) metalen pot] als sij heeft na doot des [der] voirs(creven) beat(ri)cen en(de)/
dat de voirs(creven) jan baten h de raet hebbe(n) sal een paer/
slapelake(n) en(de) sal noch de voirs(creven) jan bate(n) gheve(n) elke(n)/
vande(n) voirs(creven) gebruede(re)n eene(n) hoetdoec It(em) is noch hue(r)/
segge(n) dat de voirs(creven) p(ar)tien trecke(n) selen gesamend(er)/
hant des dond(er)sd(aigs) na paessce(n) naestcomen(de) en(de)/
delen alzulke(n) erfgoede als hen v(er)storve(n) sijn t(er) plaetse(n)/
d(aer) die liggen hoedegelic na [also] dat elke(n) na/
den lantrechte behoe(re)n sal It(em) is noch hue(r) segge(n) dat/
arnt de raet brenge(n) sal by(n)nen viii dagen naestcomen(de)/
alzulke(n) brief als hij heeft v tot den voirs(creven) goede(n) dienen(de)/
ond(er) scep(enen) van loven(n) om elke(n) tot elx behoef van hen/
ald(aer) te blive(n) en(de) na dat de voirs(creven) erve(n) gedeilt sulle(n)/
totter sele(n) de voirs(creven) p(ar)tien d(aer) af een deilinge maken/
t(er) plaetse(n) d(aer) de goede gelege(n) sijn of voe(r) scep(enen) van/
loven(en) by(n)nen viii dagen na d(er) voirs(creven) deilinge(n)/
cor(am) roel(ofs) smacht m(ar)tii xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts