SAL7331, Act: V°350.3 (266 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°350.3  
Act

Transcription

2019-01-07 by kristiaan magnus
It(em) want robiert vander baren van chamont gevonnist heeft/
voir meyer ende scepen(en) van loven(en) seker scepe(en) brieve van loven(en)/
van twintich mudden rox der maten van gemblours erfspachts/
op sinte andries dach apostels te betalen en(de) te petit leez te/
leve(re)n aen en(de) op torp van petit leez thibouts soen arnts/
wilen he(r) van roncourt met der heerlicheit hoghe en(de) neder/
woeni(n)gen huysen hoven wy(n)nende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n) vive(re)n/
bossche tsijze renten en(de) allen hue(re) toebehoirten Behoudelic/
jouffr(ouwe) heilwigen wedewe arnts wilen van refait hue(r) tocht in/
iiii mudden rox erfpachts vande(n) voirs(creven) xx mudden en(de) tvonnisse/
der scepen(en) van loven(en) wijsde dat de voirs(creven) robiert trecken/
soude tot zijnen pande vonde hij te pande(n) dat hij pande(n)/
soude en(de) en vonde hij niet te pande(n) dat hij voertvaren/
soude met den rechte Soe is de voirs(creven) robbeert met meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) getogen op zijn pande dair hij niet/
te pande(n) en vant also dat de meyer van loven(en) in jeg(ewoirdicheit)/
d(er) scepen(en) van loven(en) den voirs(creven) robierde leverde en(de) in hande(n)/
sette sijn pande in sinen brieven begrepen voe(r) gebrec van/
sinen recht renten en(de) coste van rechte dair op gegaen/
cora(m) ca(pelle)[man] smet m(ar)ti f(er)i[a] quarta p[(ost)] pascha a(nn)[o] xxxvii/
vide(licet) quarta die mens(is) aprilis
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts