SAL7331, Act: V°369.4-R°370.1 (272 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°369.4-R°370.1  
Act

Transcription

2019-01-07 by kristiaan magnus
It(em) want arnt moens soen henric moens onder sijn/
daghe wezende als erfman gericht is in terdegedeelte/
vande(n) voirs(creven) boender lants (et)c(etera) metter straten (et)c(etera) daer/
af dat de voirs(creven) jan de juede gheen vesticheit en/
heeft en(de) is daer om om ter sekerheit gegoet in
//
de voirs(creven) ii(½) dachmael lants Soe heeft geloeft de voirs(creven)/
jan de juede de soe wa(n)neer de voirs(creven) arnt te sinen/
mu(n)degen dagen come(n) sal zijn en(de) hij hem voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) guedinge en(de) vesticheit gedaen/
sal hebben vande(n) derdegedeelte vande(n) voirs(creven) boender/
lants en(de) de selve arnt met ja(n)ne en(de) henricke/
sine(n) bruede(re)n den voirs(creven) janne de juede gelufte/
van genoech doen en(de) warantscap vande(n) voirs(creven) goede(n)/
op iiii l(i)b(ra) xvi s(cellingen) payments gedaen sulle(n) hebben/
dat hij dan den voirs(creven) henr(icke) moens den vader/
en(de) ja(n)ne henr(icke) en(de) arnde zijne(n) kinde(re)n tot hue(re)r/
manisse(n) of des eens van hen vande(n) vors(creven) ii(½)/
dach(mael) lants op hue(re)n cost gued(inge) en(de) vestich(eit)/
doen sal voe(r) hof en(de) he(r) daer de voirs(creven) goede/
gelegen zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts