SAL7331, Act: V°56.4-R°57.1 (50 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°56.4-R°57.1  
Act

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
It(em) want stoet opv(er)staen is tusscen m(ijn) vrouwe(n) der abdissen des/
cloesters van wout(er)braken in deen zijde en(de) bertelmeeuse de pau/
in dande(re) alse vander lantwy(n)nyngen vande(n) hove van court/
a bois dat de voirs(creven) bertelmeeus gewonne(n) heeft en(de) dair/
op dat hij meynt dat hij nu meer lants gewo(n)nen en(de)/
bezaeyt heeft dan daer gewonne(n) en(de) bezaeyt was t(er)/
tijt dat h(er) jan wilen hollant ridder starf diet voirs(creven)/
hof in sijn leefdage vande(n) voirs(creven) cloeste(r) genome(n) hadde/
/ soe eest dat joes van muyshem als mechtich vande(n)/
voirs(creven) cloeste(r) van wegen des voirs(creven) cloesters in deen zijde en(de)/
de voirs(creven) bertelmeeus in dande(re) come(n) sijn voir scepen(en) van/
loven(en) en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n/
en(de) vrientlic yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) joes in steven/
van montisant en(de) desirant van hoebrugge en(de) de/
voirs(creven) bertel in gerarde van heyleshem en(de) arnde breda/
in alsulker vuegen dat de voirs(creven) segghers die van/
des voirs(creven) is volcome(n) informacie hebben hue(r) uutsprake/
hier af doen sullen bynnen iii weeken naestcomende/
op dat sijs eens sijn en(de) en sijn sijs niet eens soe/
selen sij eene(n) ov(er)man kyesen en(de) alle bescheit ov(er)geve(n)/
die sijn seggen d(aer)af seggen sal by(n)nen viii dage(n) d(aer)/
nae Ende is vorw(er)de w(ar)t dat e(n)nig(er) p(ar)tien seggher/
gebrake het wae(r) een of meer dat sij in die stat/
ande(r) gelike(n) ma(n)ne neme(n) souden mogen promitt(entes)/
ratu(m) d(i)c(t)i iudoc(us) exp(ar)te mo(na)st(erii) et b(ar)tholome(us) exp(ar)te/
simpi[(us)] in melio(r)i forma smacht borch(oven) aug(usti) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts