SAL7331, Act: V°81.4 (70 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°81.4  
Act

Transcription

2018-11-08 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse tusschen janne h(er)mans poirte(r) van loven(en) in deen zijde/
ja(n)ne thijs wevers soen en(de) willeme melijs sijnen swager [in dande(re)] alse van/
seke(re)n haefliken goeden hier nae genoempt die bleven sijn nae/
de doet aliten swevers weduwe die wijf was des voirs(creven) jans/
h(er)mans suster des voirs(creven) jans de waie(re) Te weten van twe bedden/
met hue(re)n toebehoirten ii dosine cussene vi eren potte een/
lavoir i scrine xxvi scape ii vate byen dwelen iiii oircussen(en)/
ii tabbaerts een hoeyke ut w de wolle vanden voirs(creven) scapen/
was gewijst met desen woirden dat sij beyde p(ar)tien setten met/
hue(re)n vo(n)nisse inde banc daer tsterfhuys gelegen is daer de goede/
voirs(creven) uut comen sijn ald(aer) malc jegen ande(re)n recht te nemen en/
te gheven P(rese)nt(ibus) kers(makere) roelofs smacht ca(pelle)[man] smet sept(embris) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts