SAL7333, Act: V°202.2 (220 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°202.2  
Act

Transcription

2020-01-03 by 
It(em) henric [scoesitte(re) gehete(n)] van ryemena(m) es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft gheg(even) en(de) bekent dat hi gheg(even) heeft cornelise van riemena(m)/
sine(n) sone een thiende hem als een tochte(re) toebehoe(re)nde gelegen inde p(ro)chie/
van ryemena(m) met al tghene dat d(aer) toebehoirt Te houde(n) en(de) te hebben/
van s(en)[t] jans misse bap[(tis)te(n)] dat sijn sal int jaer ons he(re)n dusent iiii[c] en(de)/
veertich ene(n) t(er)mijn van drien jae(re)n lang deen nae d(er)and(er) sond(er) middel/
volgende Elx jaers dae(re)nby(n)nen voir xlvi g(ri)pen te wete(n) xl pl(acken) brabants/
payments voir elc g(ri)pe gerekent te wete(n) deen helcht ten ingain/
vande(n) voirs(creven) t(er)mine en(de) dand(er) helcht te kersmisse d(aer) naest volgende/
en(de) alsoe voert alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te bet(alen) en(de) ind(er) stat/
wissel van loven(e) te leve(re)n telk(en) t(er)mine als vervolghde schout Voert/
es vorw(er)de soe wa(n)neer de voirs(creven) jaerscae(re)n uutgaen of den voirs(creven)/
cornelise dan voird(er) drie jaer daer nae de voirs(creven) thiende aenstonde/
op dat henric sijn vad(er) dan levende wae(re) soe sal de selve cornelijs/
ind(er) hueringe(n) vand(er) selv(er) thiende(n) blive(n) noch drie jaer lanc d(aer) nae/
den voirs(creven) t(er)mijn om de voirs(creven) so(m)me jaerlix ten voirs(creven) ii geldagen te betale(n)/
en(de) inde(n) wissel der stat van loven te leve(re)n telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout Voert es vorwerde want de voirs(creven) henric sculdich es den voirs(creven)/
cornelise sine(n) sone xxiiii blau c[(r)o]ne(n) xl pl(acken) voir de crone soe hebben sij/
tsame(n) ov(er)dragen
dat de voirs(creven) cornelise die taffslage come(n) selen [aen de voirs(creven) he(re)n] te wete(n)/
telken t(er)mine voirs(creven) drie blau crone(n) xl pl(acken) voir de c(r)[o]ne tot dat de voirs(creven)/
schout gehelic en(de) al betaelt sal sijn key(enoegh)[e] hug(ar)d(en) vynkenb(osch) dec(embris) x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-12-23 by Inge Moris