SAL7333, Act: V°464.3-R°465.1 (375 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°464.3-R°465.1  
Act
Date: 1439-06-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-03 by 
It(em) goirt de welde van pellenberch es comen en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van vrouwe a(n)nen skersmakers prioree(n)ne(n) scloest(er)s vande(n)/
witterouwe(n) te loeve(n) thof des voirs(creven) cloest(er)s gelege(n) te pelle(n)berch mette(n) huyse(n)/
hove(n) wynne(n)den landen beemde(n) eeusele(n) en(de) alle(n) sijne(n) toebehoirte(n) gehete(n) ten/
bossche Te houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n lanc deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n/
bynne(n) om vijfthien mudde haerts corens goet en(de) payabel d(er) maten van loeve(n)/
alle jae(re) te s(en)[te] andries misse apostels te betale(n) et te loeve(n) int tvoirs(creven) cloest(er) te leve(re)n/
quolib(et) ass(ecutu)[m] en(de) om xi schilde te wete(n) xlii pl(a)c(ken) payments voe(r) elke(n) schilt/
gerekent te s(en)[te] m(er)tens misse int(er) wynt(er) te betale(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
q(uo)lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne coepe(n) int tvoirs(creven) hof xxxii mandelen/
stroes oft xxxii voeder mests voe(r) tvoirs(creven) stroe des hem best genuege(n) sal/
en(de) opt tvoirs(creven) [lant] jaerlijx betale(n) [vue(re)n] It(em) waert alsoe dat de voirs(creven) gort eenige(n)/
mergel op de cule hale(n) woude dat die(n) tvoirs(creven) cloest(er) betale(n) [sal] It(em) sal/
de voirs(creven) wynne de(n) werclude(n) de montcost gheve(n) soe wanneer men/
aende voirs(creven) huysinge ty(m)mert dect oft plect [van oude(n) werke] en(de) tvoirs(creven) cloester/
/ sal de dachue(re)n betale(n) It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne en(de) m(ijn) vrouwe jaerlijx/
doen lese(n) doeft op de goede jaerlijx wassende en(de) m(ijn) vrouwe sal de dachue(re)n/
de(n) lesers geve(n) en(de) de wynne de(n) montcost en(de) de wynne sal m(ijn) vrouwe(n)/
helicht int tvoirs(creven) cloest(er) bringe(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne op de voirs(creven) goede/
moege(n) strueke(n) alle strunceyke(n) en(de) struvelle(n) te(n) mynster scade(n) tot sijnre/
berringe(n) behoeft It(em) sal de wynne voirs(creven) de voirs(creven) lande late(n) te(n) eynde van/
sijne(n) t(er)mijne gelic hijt vant besayt in sijne(n) icome(n) en(de) de brake [en(de) de(n) zom(er)aert] omgedaen/
inde est fideiuss(or) henri(cus) weldeems f(ilius) co(m)mor(ans) ap(u)[d] love(n)joul Et p(rim)[(us)]/
abs(oloens) vynck(enbosch) junii p(rim)[a]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-16 by Inge Moris