SAL7334, Act: V°1.5 (1 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°1.5  
Act
Date: 1439-06--21

Transcription

2012-08-01 by xavier delacourt
... elman van sestich marscalc voe(r) de stat van /
... (ge)loeft hadde vrancke vranx iii guld(en) rijnsch(en) /
.... die hij hem scul(dich) was en(de) de selve tielman /
... is worden sond(er) tvoirs(creven) ghelt betaelt te hebbe(n) /
... men jan van sestich alse gheleit en(de) erf /
... den goeden des voirs(creven) tielma(n)s en(de) heeft gheloeft /
... (v)rancke tvoirs(creven) gelt en(de) oic tgheene des men /
... nden conste dat de voirs(creven) tielman he(m) scul(dich) was /
... bynne(n) iii weeken naestcomen(de) p(rese)nt(ibus) lye(mingh)[en] bargi? /
... junii xxi /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-02-27 by Marika Ceunen