SAL7334, Act: V°124.1 (130 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°124.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by xavier delacourt
It(em) want coel bruekelman cup(er) ende lijsbet paeps sijn wijf aenveert hebben/
ende te henw(er)t getogen alle de have die wilen was marien paeps hue(re)r/
zuster getaxeert op biden gesworen scatte(re)n op xl g(ri)pen te xl pl(a)c(ken)/
boven zeker schout die voe(r) der selv(er) marien wilen betaelt is en(de)/
de selve marie(n) een natuerlic kint van gielise wile(n) crauwel acht(er)/
gelaten heeft dien sij de voirs(creven) have gemaect heeft daer om eest/
dat de voirs(creven) coel en(de) zijn wijf [met (con)sente gord hanckarts] geloeft hebbe(n) en(de) elc voe(r) al/
den voirs(creven) gielken crauwel nat(uer)lic soen giel(ijs) wile(n) crauwel/
oft gebuerde dat tvoirs(creven) kint den t(er)mijn va(n) drien jae(re)n naest/
comende ov(er) leefde dat sij dan den voirs(creven) kinde tot zij(n)re sond(er)/
vertrec bewise(n) selen voir de voirs(creven) have op goede zek(er) pande/
ii g(ri)pen ind(er) weerde(n) voirscr(even) erftsijs elke(n) d(enier) d(aer) af met xx/
te quite(n) Ende oft oec geviele dat tvoirs(creven) kint voe(r) de voirs(creven)/
iii jair aflivich worde dat dan de voirs(creven) coel vand(en) voirscr(even)/
bewisenisse(n) en(de) oec b der restitucien vand(en) voirs(creven) have(n) on/
gehoude(n) selen zijn te doen Bij also oec gebueret na de/
voirs(creven) bewisenisse dat tselve kind storve eert tsine(n) mu(n)dege(n)/
dagen quame dat dan de voirs(creven) coel en(de) zijn wijf vand(en)/
selv(er) bewijs der rente(n) quijt selen zijn en(de) va(n) dan/
voertaen ongehoude(n) blive(n) ca(pelle)[ma(n)] velde oct(obris) xvii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-04 by Sabrina Keyaerts