SAL7335, Act: V°270.3-R°271.1 (284 of 451)
Search Act
previous | next
Act V°270.3-R°271.1  
Act

Transcription

2021-01-30 by Kristiaan Magnus
Ite(m) jan geert yden es come(n) in jeg(ewordicheyden) der scepen(en) van loven(e) ende/
heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n) heeft van m(ijnre) vrouwe(n) vand(en)/
banck inde(n) name en(de) van wege(n) tselfs cloest(er)s de goede des voirs(creven)/
cloest(er)s hier nae bescreve(n) te wete(n) een stuck lants houden(de) een/
boend(er) gelege(n) aende(n) steenwech tussce(n) hockesele en(de) dieste Ite(m) een/
dach(mael) lants gelege(n) opt liservelt tussce(n) de goede scloest(er)s van sinte/
mychiels van antwerpe(n) aen deen zijde en(de) vranck ghisels aen dande(re)/
Ite(m) een boender lants gelege(n) in ii stucke(n) op den cattenpoel Ite(m)/
(½) boend(er) beemts gelege(n) te quaderebbe tussce(n) de goede sheilichs geest/
van sinte jacobs te loven(e) en(de) willem(me) vand(er) beecke Te houde(n) te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) van kersmisse lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n langk/
deen nae dande(r) sonder middel volgende elx jairs dae(re)n bynnen/
te wete(n) de voirs(creven) lande om drie mudde en(de) ii halste(re)n rox mate/
van loven(e) tsinte andries misse apostels te betalen(e) ende int voirs(creven)
//
cloest(er) oft te loven(e) dairt m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) best genuege(n) sal te leve(re)n/
ende den voirs(creven) beemdt elx jairs dae(re)n bynne(n) om twe gripen tsinte/
m(er)tens misse te betalen(e) Te wete(n) die twegedeelte dair af den gasthuyse/
van loven(e) ende dander derdendeel dair af den voirs(creven) cloeste(re) alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ite(m) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven)/
lande alle jae(re) wel en(de) loflijc wynne(n) ende werve(n) gelijc hue(re)n/
reengenoete(n) en(de) alle drie jae(re) eens wel en(de) loflic overmesten Ite(m)/
sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande ten uutgaen vanden voirscr(even)/
t(er)mijne laten brake liggen ende deen boender dair af om gedaen/
abs(oloens) vynck(enbosch) februarii xiii[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-10-30 by Sabrina Keyaerts