SAL7337, Act: R°267.1 (379 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°267.1  
Act
Date: 1443-02-25

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Item jan boudens soen goirts boudens van tielt in yegewoirdicheiden der/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen/
heeft van henr(icke) tielens van rode bij cortelke een huys ende hoff met/
alle(n) sinen toebehoirten geheten tpanhuys van nuwerode toebehoirende/
joncffr(ouwe) lijsbetten weduwe lonijs wijlen van boechout met ene(n) bruwe/
ketel ii cupen ende ii kuelvate gelijck en(de) in der manie(re)n de voirs(creven)/
henric de voirg(eruerde) goede tegen de voirg(enoemde) joncffr(ouwe) in jairscharen/
genome(n) heeft Te houden ende te hebben van sinte jansmisse/
lestleden ene(n) t(er)mijn van iii jae(re)n lang deen na dander sonder/
middel volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) voir en(de) o(m)me viii/
grijpen te xl pl(acken) sinte jansmisse te betalen alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken als v(er)volgde schout Item is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) jan bouwens de voirs(creven) vate ten uutgange van/
sine(n) t(er)mine die alsoe goet laten sal gelijc hij die vant te/
sine(n) incomen ten prijse van goeden ma(n)nen It(em) es vorw(er)de wartt/
dat dair enige scade geschiede van viere van sinen wegen oft/
bij sijnre negligencien dat hij dat oprichten sal ten prijse van/
goeden ma(n)nen also dat de voirs(creven) henric vand(er) voirg(eruerde) betalinge(n)/
en(de) vorw(er)den negheen schade hebben en sal vand(er) voirg(enoemde) joncfrouwe/
lijsbetten Hier af sijn borgen als p(ri)ncipael sculders (et)c(etera) goirdt/
boudens vader des voirs(creven) jans en(de) jan goly et p(ri)m(us) vynck(enbosch)/
willem(air) febr(uarii) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-05 by Inge Moris