SAL7337, Act: R°274.3-V°274.1 (386 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°274.3-V°274.1  
Act
Date: 1443-02-27

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) henric zwaefs van binckem es comen (et)c(etera) en(de) heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van goerde hanckart/
cleermake(r) de goede des selfs goerts h(ier) ond(er) bescr(even) gelegen te/
binckem Te weten i(½) dach(mael) lands gelegen op tvelt gehete(n) asschen/
velt tussce(n) de goede jans hubrechs m(ar)gr(iete) eykema(n)s ende/
mylijs kockart It(em) i(½) dach(mael) lands gelegen opt heydeveldeken/
gelegen tussce(n) de goede henrix vand(er) eect en(de) willems/
ghijsbrechts Ite(m) iiii(½) dach(mael) lands gelegen opt eechout tussce(n)/
de goede des outaers van sinte katline(n) van binckem en(de)/
she(re)n strate aldair It(em) een dach(mael) lands gelegen opde(n) couthe(r)/
tussce(n) de goede jans van ysenrode en(de) she(re)n strate aldair/
It(em) een dach(mael) lands gelegen opt groetrot tussce(n) de goede/
/ der weduwen kymps en(de) she(re)nstrate aldair Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van halfm(er)te naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n/
lang staphans deen nae dand(er) sonder middel volgende Elx/
jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voir vii(½) sacken rox goet ende/
payabel der maten van thiene(n) en(de) pacht van binckem alle/
jae(re) tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te loven te leve(re)n/
ten huse des voirs(creven) goirts alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mine(n) duren/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirg(eruerde)/
lande alle jae(re) wel en(de) loflijc wynne(n) werve(n) en(de) mesten/
sal gelijc zijne(n) reengenoten boven en(de) beneden en(de) de selve/
lande [alsoe] laten te sijne(n) afsceyden vande(n) voirg(eruerde) t(er)mine(n) gelijc hij die/
vant te zijne(n) aencomen(en) It(em) es noch vorweerde dat de voirs(creven)/
goert alle jae(re) oft hem gelieft besaeyen sal moegen op de/
voirg(eruerde) lande dairt he(m) best genuegen sal iii molevate lijnsaets/
en(de) dlant dair hijt op saeyen wilt sal [hij] doen grave(n) mesten/
en(de) repa(rer)en op zijne(n) cost sond(er) den voirs(creven) wynne d(aer) mede/
e(n)nige(n) last te hebben(e) coram velde willem(air) febr(uarii) penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-05 by Inge Moris