SAL7338, Act: R°185.4-V°185.1 (225 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°185.4-V°185.1  
Act
Date: 1443-12-02

Transcription

2019-08-15 by Roger Morias
It(em) wout(er) de becke(re) van leefdale in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genome(n)/
en(de) bekent dat zij genome(n) heeft van gertrude(n) uutte(n) lyemi(n)gen/
vrouwe [en(de)] co(n)vente vande(n) cloeste(r) vand(er) banc [bij loven(en)] de goede h(ier) nae/
bescreven den voirg(eruerden) cloeste(r) toebehoe(re)nde Te weten iiii boende(r)/
ende xx roede(n) lants gelege(n) te leefdale tussce(n) de goede des voirs(creven)/
cloeste(r)s en(de) joncff(rouwe) mar(griete) van(der) ca(m)men beghijn Item drie boende(r) lands/
en(de) ix dach(mael) lands gelege(n) ald(aer) tussce(n) scloeste(r)s van haflegen en/
in beide(n) zijde(n) Ite(m) noch een dach(mael) lants gelege(n) inde blanckar(t)/
tussce(n) cloest(er) van hafleg(em) en(de) tgodshuys vand(er) banc Item twe
//
boende(re)n lants gelege(n) inde selve p(ro)chie t(er) opt bosch velt tussce(n) tgodhuys/
vand(er) banc en(de) tcloest(er) van haflegem Item v(½) dach(mael) lants gelege(n)/
op tselve velt tussce(n) de twe boende(re)n lants voirg(eruert) en(de) scloest(er) van/
haflegen Ite(m) (½) boend(er) lants gelege(n) ten cevysgate tussce(n) jonch(e)r/
lance van piet(er)shem en(de) d(er) sielmisse(n) lants van leefdaele It(em)/
(½) boend(er) lants [gelege(n)] op de gehevershoeve tusscen d(er) jouff(rouwe) van caerloe/
in beide(n) zijde(n) It(em) iii dach(mael) lants gelege(n) op de smiswech tusscen/
tcloeste(r) van haflege(m) en(de) tcloeste(r) van groen(en)cldaele Ite(m) een boend(er)/
lants gelege(n) boven tvlied(er)ken tussce(n) dlant van caerloe en(de) wout(er)s/
van honsb(er)ge It(em) drie en(de) half dach(mael) lants gelege(n) inde gev(er)shoe(ve)/
tussce(n) tcloest(er) van haflege(m) en(de) wout(er)s van caerloe It(em) vi dach(mael)/
lants gelege(n) aende waynee(re) tussce(n) dlant van glymez en(de) henr(icke)/
de becke(re) It(em) een boende(r) lants gelege(n) inde loedelle tusscen/
dlant van sinte qui(n)tens te loven(en) ind(en) en(de) der sielmissen/
lant van leefdale Ite(m) i boend(er) lants gelege(n) aen de wayneere/
tusscen tvoirs(creven) lants van sinte qui(n)tens en(de) dlant van glymez/
Item i dach(mael) lants gelegen aen de loyartshage tussce(n) dlant van/
sinte qui(n)tens in beide(n) zijde(n) Ite(m) i(½) dach(mael) lants gelege(n) opde/
pijpelb(er)ge tussce(n) sint qu(in)tens lant en(de) d(er) sielmisse(n) lant van leef/
daele Ite(m) gelijc de voirs(creven) goede geheel en(de) al wout(er)/
pijpenpoys en(de) jan hay h(ier) voir tijden gehoude(n) hebben/
Te houden te hebben ende te wynne(n) van kersmisse naest/
comen(de) ene(n) t(er)mijn van xviii jae(re)n lang deen nae dande(r)/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) om xx xiii(½)/
mudden rox goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven tsinte/
andriesmisse te betalen en(de) int voirs(creven) cloest(er) vand(er) banc te/
leve(re)n den voirs(creven) termijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
scout It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande wel en(de) loflic wynne(n) werve(n) en(de) besayen sal gelijc/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die selve alsoe laten gelijc/
hij die vant tsijne(n) aencomen(en) te wete(n) den wynt(er) aert/
met rogge besayt en(de) dande(r) twe aerde al geheel/
pynnoc vync dec(em)bris secu(n)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer