SAL7338, Act: R°78.3-V°78.1 (114 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°78.3-V°78.1  
Act
Date: 1443-08-23
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-01-04 by Roger Morias
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scabinis lov(ansibus) adduxit r(atione) do(min)[ii] will(el)mu(m) de/
glymez ad o(mn)ia (et) singula bona immo(bilia) et he(re)d(itaria) henrici/
quond(am) vand(er) hagen sit(a) apud jandrain apud jandrengnael/
apud geest ac alibi ubicu(m)q(ue) locor(um) infra brab(antie) p(at)riam sit(a)/
consistunt in ma(n)s(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)tis pascuis silvis/
censu t(re)censa redd(itibus) (et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) pro debito/
illo vide(licet)
c(er)t(is) recog(nitionibus) (et) p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in li(tter)is scabinor(um)/
lov(aniensium) quar(um) tenor sequit(ur) in hec verba Wij jan van/
oppendorp en(de) vranc willemair scepen(en) van loven(e) doen/
cond ene(n)yegeliken dat voir ons comen sijn jacop van glymez/
van opgeldenake en(de) matthijs mathir van gheete alse segge(re)n/
gecoren en(de) genomen van willem(me) van glymez des voirs(creven) jacops brued(er)/
jan mailquar en(de) stas vand(er) rous alse effene(re)n genomen en(de) gecoren/
van henricke vand(er) hagen op en(de) van alsulken gescille(n) alse de/
de voirs(creven) p(ar)tien tegen malcander(en) uutstaende hadden hoedanich de/
moge(n) sijn totden dage toe van heden oirspronc nemen(de) om der/
goede(n) wille des voirs(creven) jan willems tot offus gelegen die de voirs(creven) henric in pechtinge gehoude(n) heeft Dair uut de selve henric/
getogen es en(de) sijn leste jair vand(er) selver pechtinge bij consente/
des selfs willems gemaect heeft Ende hebben hue(r) uut/
sprake en(de) sentencie arbitrael na dat de voirs(creven) p(ar)tien hen
//
voe(r) scepen(en) van loven(e) behoirlic gesubmiteert hebben gedaen ind(er)/
manie(re)n hier na volgende Inden yersten dat de voirs(creven)/
henric den voirs(creven) willem(me) betalen sal tusschen dit en(de)/
half vasten naestcomen(de) xxii pet(er)s tstuc te xviii stuv(er)s/
Item dat de selve henric comen sal bynne(n) den selve(n)/
tijde met goede redelike(n) borgen voir scepen(en) van loven(e)/
geloven(de) den voirs(creven) willem(me) xliiii pet(er)s ind(er) werden als/
bove(n) (½) mudde bonen en(de) ii dosine(n) raepsaets te betalen/
op sinte lambrechts dach neestcomen(de) en(de) mids desen/
selen de voirs(creven) p(ar)tien van alle saken geslicht en(de) v(er)enicht/
sijn sond(er) e(n)nige aensprake deen opden ande(re)n te/
mogen hebben uutgesceyden dat de voirs(creven) willem op sijn/
beloep van rechte sal bliven staende van alsulken lii/
rijd(er)s alse de voirs(creven) henric en(de) jan robbeert van ra(m)melliez/
hem belanc mogen wezen en(de) desgelijx van alsulken iiii/
boende(re)n vruchten gewassen tot offus die de voirs(creven) willem/
den voirs(creven) henricke met den ande(re)n momboe(re)n van sine(n)/
wive eysschende es Voirtmeer es hue(r) seggen soe wa(n)ner/
de voirs(creven) henric vande(n) voirs(creven) xliiii pet(er)s (½) mudde bonen/
ii dosine(n) raepsaets vestich(eit) gedaen sal hebben dat dan de/
schout brief die de voirs(creven) henric den momboe(re)n vande(n) wive des/
voirs(creven) willems bekent heeft voir scepen(en) van loven(e) te nyeute/
gedaen en(de) ghea(n)nichileert sal werden Geloven(de) de vors(creven)/
p(ar)tien de voirs(creven) uutsprake te voldoen tallen tiden alst geboe(re)n/
sal en(de) d(aer) tegen ne(m)mermeer te comen in ghene(n) rechte/
gheestelic noch weerlic Gegeven xii daghe in meerte/
int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) tweenvertich et h(ab)uit/
que(re)las h(ic) int(er)f(uerunt) pynnoc dormale aug(usti) xxiii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-30 by Inge Moris