SAL7338, Act: V°144.1 (186 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act
Date: 1443-10-26

Transcription

2020-11-27 by Roger Morias
Tvonnisse vanden ghedinge hangende voe(r) meyer ende scepen(en) van loven(e) tusschen/
goerde vanden putte gheheten woute(r)s lijsbetten weduwe claes wilen van kessele/
ende jan(n)ne soen goerts wilen wynter van holsbeke die na der stad recht van loven(e)/
comen ende beleit sijn tot den goeden des voirs(creven) wilen goerts wynt(er) in deen sijde ende/
woute(re)n wittema(n) naturlic en(de) woute(re)n vander leeps die na der stad die recht voirs(creven) comen/
en(de) beleit sijn tot den goeden amelrijx de wechte(re) in dande(r) alse vanden erf goeden hier/
na bescreven Inden yersten van eenen stuck eeusels gheleghen te dutschole tusschen/
de goede willems boegaert en(de) she(re)n strate Item van eenen haesken gheleghen te/
duetshole tusschen de goede jans vanden scriecke en(de) she(re)n strate Item van eenen/
hove ghelegen tusschen de goede(n) henricx boegaert en(de) she(re)n strate Item van drie/
dachmale(n) bosch gelegen tusschen de goede he(re)n jans kersbeke op beiden sijden/
van welken goeden de voirs(creven) wouter wittema(n) en(de) wouter vand(er) loeps beg(er)den/
te hebben des voirs(creven) amelrijx wijfs kinsgedeelte met alsulken thoenisse als sij/
van bij leeghden dwelc sij niet en volquamen Es ghewijst met desen woerde(n)/
na aensprake verantwerden en(de) thonisse van beiden p(ar)tien dat men den voirs(creven)/
goerde vanden putte lijsbetten van kessele en(de) ja(n)ne wynt(er) vanden voirs(creven) goeden/
houden sal in hue(re)n beleide alsoe verre dat voe(r) scepen(en) come(n) es Behoudelic/
der pr(esen)tacien die de voirs(creven) goert vanden putte met sijne(n) medep(ar)tien gedaen/
hebben dats oft de(n) voirs(creven) amelrijcke gelieft inne te bringhen tghene des/
hij voe ewich heeft dat hij dan goetsgelike inde voirs(creven) goede daert ghedinghe/
o(m)me es deylen moge p(rese)nt(ibus) lombart lyemi(n)ghen abs(oloens) py(n)noc vynck voshem/
dormale oct(obris) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer