SAL7338, Act: V°180.4 (222 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°180.4  
Act
Date: 1443-11-28

Transcription

2019-07-17 by Roger Morias
It(em) arnt stoep van ned(er)lynt(er) in jegewoird(icheit) d(er) scepen(en) van loven(en)/
staande heeft gehuert en(de) bekent dat hij gehuert heeft/
jegen jacoppe de gruyte(re) alse geleit na d(er) stat recht van lov(en) totde(n) goede(n)/
[lod(ewijx) uute(n) lye(ming)[en] en(de) jouffr(ouwe) katheline(n) sijns wijfs] ene(n) beemt houden(de) omtre(n)t v dach(mael) lutt(el) myn oft meer/
gelege(n) te ned(er)lynte(r) tusse(n) den rivier aldair geheten/
den vliet en(de) de goede d(er)es cloest(er)s van ne(der)lynte(r) Ite(m)/
ene(n) beemt gehete(n) de scepleese gelege(n) inde selve/
p(ro)chie tussce(n) de strate aldair op deen zijde en(de) de/
goede geerts broekarts Te houden en(de) te hebben van/
sinte m(er)tens misse [int jaer xxiiii xlii] lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van vier jae(re)n/
lang dee nae dande(r) staphans sond(er) middel volgende/
elx jaers dae(re)n bynnen om xlvi gulde(n) te weten x stuv(er)s/
voir elc gulde(n) ger gerekent [half] tsinte m(er)tens misse [jans misse en(de) half sinte remeys misse] inde(n)/
wynter te betalen den voirg(enoemde) jacoppe en(de) meest(er) gielize vand(er)stoct/
oft den eene(n) brenge(r) des briefes alle jae(re) den voirg(eruerde)/
t(er)mijn durende en(de) telken t(er)mijne als vervolghde scout/
It(em) sal de selve arnt de voirg(eruerde) beemde jaerlix wel ende/
loflic bevrede(n) op zijne(n) cost en(de) die also tsijne(n) afsceiden bevreedt/
laten Inde est fideiussor joh(ann)es d(er) nere(n) villicus de v(er)indingen/
et p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t voshem no(vem)[br(is)] xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer