SAL7338, Act: V°387.5 (472 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°387.5  
Act
Date: 1444-05-14

Transcription

2020-03-12 by Roger Morias
Item want goert hanckart als geleyt totte(n) goede(n) geerts coppens op heden hadde/
doen inscrive(n) janne de hodemake(re) en(de) henricke noytens momboe(re)n vander/
gulden vande(n) hantboge te binckem die welke hem ongebruyc haddeden/
aen ene(n) groeten ketel iii mottelen potten ii pannen een lavoir en(de)/
een becken Tot welken dage de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie niet comen en es/
soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(e) gewesen ter manissen smeyers/
geweesen hebben voe(r) een von(n)isse datmen den voirs(creven) goerde houden sal/
in zijne(n) beleide vande(n) voirg(eruerden) goede(n) zoe v(er)re dat noch voe(r) scepen(en)/
comen es p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t ab(oloens) vync voshem dor(ma)le maii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer