SAL7339, Akte: R°185.1 (237 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°185.1  
Act
Datum: 1444-12-20

Transcriptie

2018-12-17 door Jos Jonckheer
Op de saken van gescille die gehangen heeft voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
tusschen lodewijcke(n) van schore alse momboir joncffr(ouwe) katelijne(n) sijns wijfs weduwe/
lambrechts wijlen stopgat welke lambrecht bij machte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) hadde te sijne(n) live ende ten live der voirs(creven) joncffr(ouwe) katelijnen/
ende des leesten [lesten] van hen beyden levende thien rijd(er)s lijfpensien aen ende/
op zeke(re) goede ende ond(er)pande inden selven brieve(n) begrepen d(air) af jan de/
wyn van testelt willem voet ende henric wilthage voir scepen(en) van loeven(en)/
geloeft hebben genoech te doen(e) ende de voirs(creven) onderpande te warendere(n) op/
vijf hollan(sche) gulden(en) ix pl(a)c(ken) erfchijs ende iii mol(evate) rocx erfs pachts in deen/
zijde ende den voirs(creven) willem voet in dande(re) alse vander voirs(creven) geluften van/
ghenoech doene d(air) inne de voirs(creven) lodewijc zeke(re) gebreck op dede ende/
onder den ande(re)n dede blijke(n) inden rechte een guedinge van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) dair mede zeke(re) p(ar)tien gegoet ware(n) inde goede voirs(creven) uut/
den beleyde d(air) uut de voirs(creven) joncffr(ouwe) katelijne hue(re) guedinge hadde welke/
brieve van guedingen ouder ware(n) van date(n) dan de brieve des voirs(creven)/
lodewijxs bijden welken hij meynde dat hij tonrechte ware gegoet/
Wair op de voirs(creven) willem hem v(er)andwerden(de) dede seggen onder den/
ande(re)n dat de voirs(creven) willem [wilen] lambrechts de voirs(creven) oudste brieve die/
lodewijc voir oge(n) brachte in sijne(n) hande(n) hadde ende dat de selve lambr(echt)/
was te vreden met zijnre naeguedingen dat boet hij te thoenen/
Ende alst quam ten dage van thoenisse ende de voirs(creven) wille(m) sijns/
wijfs v(er)mets voirs(creven) met scepen(en) niet en thoende ende de scepene(n) de/
sake remitteerde(n) in handen vand(er) stad soe heeft de raet vander/
stad get(er)mineert voir recht want de voirs(creven) willem van sijnen/
thonisse gesneeft es dat hij d(air) o(m)me alsoe [alse] vellich van sijnre saken gehoude(n)/
sal sijn inde voirs(creven) geluften van genoech doene ende waerscape/
te voldoen(e) Actu(m) in pleno consilio decembris die vicesima anno xiiii[c]/
xliiii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer