SAL7339, Akte: R°218.2 (273 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°218.2  
Act
Datum: 1445-02-03

Transcriptie

2019-03-07 door Jos Jonckheer
It(em) hoe wale dat de mo(m)boe(re)n vanden godshuyse vanden xii/
ap(oste)len binnen loven staende ten besorge en(de) regemente vand(er)/
stat bij consente en(de) ov(er)drage vander selv(er) stad v(er)cocht hebben/
en(de) laten afquiten drie oude cronen een mudde rox en(de) een ame/
wijns erflijc vanden renten die peter wilen heyme tot/
den selve(n) huyse gelaten hadde d(air) af de pe(n)ningen bekeert/
sijn in rep(ar)atien vander capellen des selfs huys nuwelinghe/
gemaect Soe es nochtan ten besorge vanden voirs(creven) huyse/
biden raide vand(er) stad die negheensins gedoegen en soude/
willen dat tvoirs(creven) godshuys in sijnen erfrenten v(er)mindert/
bleve op den [dach] van heden ov(er)dragen o(m)me de voirs(creven) renten wed(er)/
gecocht te mogen worden dat de renten vande(n) selven/
huyse van desen daige voirtaen vallen(de) biden momboe(re)n ten/
tijde zijnde bekeert selen worden inder manie(re)n hier na/
volgende Te weten terdendeel vanden selve(n) renten ind(er)/
refectien vand(er) capellen en(de) and(er)sins aen tselve huyse dand(er)/
derdendeel tot behoef der godsdiensten en(de) nootdorsten der/
armer inden selve(n) huyse en(de) dleste derdendeel sal biden/
selve(n) momboe(re)n aengeleeght worden in erfrenten tot dat/
zij tot behoef des voirs(creven) godsh(uys) weder gecregen selen hebben en(de)/
gecocht alsoe vele renten alse voir gescreve(n) staen en(de)/
afgequijdt sijn act(um) in pleno consilio febr(uarii) t(ertia)
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer