SAL7339, Act: R°345.1 (406 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°345.1  
Act
Date: 1445-05-20

Transcription

2019-12-16 by Jos Jonckheer
It(em) want henric oliviers die geleit es na der stad recht van loven(e)/
tot den goeden pet(er)s love(n)wech op den [sat(er)]daghe van heden [lestleden] hadde doen inscriven/
ende dach doen lijsbette(n) die wijf es des voirs(creven) pet(er)s en(de) vrancke hue(re)r/
beyder sone die hem aen de goede hier na bescreve(n) ongebruyck/
deden Inden yersten aen een huys ende hoff geleg(en) te he(re)nt tussche(n) de goede/
der zielmissen van he(re)nt [in deen zide] en(de) jans de swerte(re) op dande(re) zijde It(em) [aen] iii(½) dachmael lants/
geleg(en) op dmoelenvelt tusschen de goede dierijx van langrode en(de) s(in)[te] katelijne(n) lant outaer [en(de) de(n) goede(n) des outaers van s(in)te ka(elij)[ne(n)]]/
te he(re)nt op dande(re) It(em) [aen] iii dachmael [lants] geleg(en) op den hoeckbeemt/
tusschen de goede lodewijc roelofs ende daems van optielt Item aen een dachmael/
lants geleg(en) aldaer tussche(n) de goede roelofs van b(er)them en(de) jans de raymake(re) op/
dande(re) It(em) [aen] ii(½) dach(mael) lants geleg(en) op tselve velt tusschen de goede gertrude(n) svos/
en(de) roelofs van berthem It(em) [aen] i(½) dachmael lants geleg(en) aen danrot tusschen de/
goede jans van wijtvliet en(de) des heleg(en) gheest vander biest It(em) [aen] een vierdeel lants/
geleg(en) op tselve velt tussche(n) tussche(n) g [den hockbeemt tusschen] de(n) goede(n) gerts vanden dorne [jans hers] en(de) jacops/
van bullestrate(n) It(em) aen iii vierdeel lants geleg(en) op tselve velt tussche(n) gheerts van/
doerne en(de) jacops van bullestrate(n) It(em) aen iii dach(mael) lants geleg(en) op dwiet [tvloet] velt/
tussche(n) de goede raes de rijke en(de) tcloester van bethem It(em) [aen] ix vierdeel lants geleg(en)/
aen den roywech tussche(n) de goede hugs roelofs op beyde(n) zijde(n) It(em) tcore(n)/
van ix(½) dach(mael) lants dwelc hij [zij] te pachte houden Tot welken dage/
voirs(creven) de voirs(creven) lijsbeth en(de) vrancke hue(r) zone niet en q(ua)me(n)/
Soe eist dat de scepene(n) van loeven(e) op den dach va(n) hede(n)/
alse de(n) neeste(n) dingdach van sat(er)d(age) voirleden gewijst hebbe(n)/
voir i vo(n)nis datme(n) de(n) voirs(creven) henricken(e) vande(n) voirs(creven) goede(n)/
houde(n) sal in sijne(n) beleide van also v(er)re dat noch voir/
scepene(n) come(n) es p(rese)ntib(us) py(n)noc rijke abs(oloens) witte ov(e)wynge/
vyncke(n)bosch lyntre iunior maii xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer