SAL7339, Act: V°168.4-R°169.1 (221 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°168.4-R°169.1  
Act
Date: 1444-12-11

Transcription

2018-12-03 by Jos Jonckheer
Na dien dat come(n) ware(n) inde banc te loeven(en) voir meye(r) en(de) scepen(en)/
ald(air) pet(er) vande(n) dale die na de(n) rechte vand(er) stad steict in alle de/
goede jans pet(er)s en(de) jans pet(er)s des jonge(n) sijns soens van artslair/
in deen zijde en(de) ja(n)nes vande(n) hove die na den selve(n) rechte/
geleidt es tot den goede(n) gielijs sand(er)s natuerlijc in dande(re) alse/
vande(n) bossche die toe te behoere(n) plach den voirs(creven) janne en(de) sijne(n)/
sone gelege(n) tartslair gehete(n) de(n) lange(n)bosch tusscen den bosch der/
jonch(e)r(e)n van berchem en(de) henr(icke) van pircke uutwegen(de)/
inde halfstrate ende de sake also v(er)re bedingt w(er)t dat aen/
sprake en(de) v(er)antwerden gesciede en(de) de scepen(en) de sake setten/
inde(n) hande(n) vand(er) stad Soe sijn den vors(creven) pet(er) in deen zijde/
en(de) gielijs sanders met consente des voirs(creven) jannes/
vanden hove sonder de sake bij scepen(en) ov(er)gegeve(n) te sijne/
come(n) voir den raide vander stad ov(er)gegeve(n) in beyde(n) zijde(n)/
dat de stad aenhoere(n) soude de wairheit des voirs(creven)
//
gielijs vande(n) bescheide oft rechte dat hij tot de(n) voirs(creven) bossche/
hadde ende dat de stad dan d(air) op t(er)mineerde beyde vande(n)/
voirs(creven) bossche en(de) oec vande(n) nacoepe vande(n) vorlen die/
de selve gielijs jege(n) pete(re)n vande(n) dale gecocht hadde en(de) die/
hem bijder t(er)minacie(n) vand(er) stad toe behoirde te volge(n) d(air) mede/
wouden zij in beide(n) zijden co(n)tent wesen Also dat de stat/
aengehoirt de getuge(n) des voirs(creven) gielijs die ope(n)baerlijc/
droege(n) dat jan pet(er)s de jonge de(n) voirs(creven) bosch gaf loenise vand(en)/
moere die des selfs joncx jans docht(er) heeft in ond(er)sta(n)de vand(en)/
huwelijc en(de) dat loenijs vande(n) moere d(air) na de(n) selve(n) bosch/
vercocht hadde den voirs(creven) gielijse ende dat dien vercoep gesciet/
ware met co(n)sente vande(n) selve(n) janne pet(er)s en(de) sijne(n) sone voir/
ende eer peter tot den selve(n) goede(n) come(n) was get(er)mineert heeft/
voir recht na dov(er)geve(n) va(n) beyde(n) p(ar)tien dat den voirs(creven) giel(ijs)/
sand(er)s den selve(n) bosch volge(n) sal en(de) dat de(n) selve(n) petere(n)/
volge(n) selen de voirs(creven) vorlen die gielijs meynde dat hij/
jege(n) hem gecocht hadde bij alsoe en(de) eve(n) verre dat de/
selve peter de(n) voirs(creven) gielijse restituerde alsulke so(m)me/
van ghelde als hij opte(n) coep vande(n) vorlen voirs(creven) betaelt/
heeft en(de) oec ontsleet van alle(n) geloften aen petere(n) schernier/
en(de) gheerde van huldebroec? die de voirs(creven) gielijs opde(n) selve(n)/
coep mach hebbe(n) gedaen bij co(n)sente des voirs(creven) pet(er)s also hij/
kinde en(de) dat tussce(n) dit en(de) lichtmisse naestcomen(de) hier/
inne bevorwert dat den selve(n) petere(n) tot afslage sal come(n)/
ind(er) betalinge(n) tgene desme(n) ter wettig(er) rekeni(n)ge(n) sal bevinden/
dat gielijs vande(n) bossche onbetaelt en(de) onv(er)loeft sculdich es/
bleve(n) Actu(m) in pleno consilio xi dec(embris) a(nn)[o] xiiii[c] xliiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-14 by Jos Jonckheer