SAL7340, Act: V°120.1 (155 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°120.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by Dirk De Wever
Van jacoppe blancart en(de)/
ywayne rampart/
Tvo(n)nisse tusschen den voirs(creven) jacoppe en(de) ywaine die/
geleit sijn tot den goeden beyde have en(de) erve/
meest(ere)n ghijsbrechts van streethem in deen zijde/
en(de) mathijze van hoye opte veedem(er)ct te/
loven(e) wonen(de) in dande(re) Alse van alrehande/
havelike(n) goede(n) die de selve mathijs in tween/
oft drien scrijnen ond(er)hadde en(de) hem vande(n) voirs(creven)/
meest(er) ghijsbrechte gelev(er)t wae(re)n meynen(de) die te/
behoude(n) tot aen d(er)re tijt toe dat hij vande(n) selve(n)/
meest(er) ghijsbrecht en(de) jacoppe yt ywaine(n) die tot/
sijne(n) goede(n) beleidt sijn v(er)nuecht en(de) ghecontenteert/
worde van montcoste en(de) and(er)ssins vand(er) so(m)men/
van xi rijd(er)s en(de) xxxv pl(a)c(ken) D(aer) op de/
voirs(creven) twee geleidde allige(re)nde deden seggen/
dat de selve meest(er) ghijsbrecht hen van wettiger/
schout buyte(n) hue(re)n brieve(n) brieve(n) sculdich wae(re) inde/
so(m)me van l gulden rijd(er)s hopen(de) mids dien dat/
hen en(de) nyeman(de) and(er)s de selve have tot hue(re)n/
scult behoef volgen soude na dien dat zij hue(re)n/
eedt [d(aer) toe] p(rese)nteerden te doen bove(n) hue(re)n brieve(n) [na d(er) stad recht] Was/
gewijst met desen worde(n) dat den voirs(creven) jacoppe en(de)/
ywayne en(de) hue(re)n beleide de voirs(creven) have volgen/
soude op de p(rese)ntacie die zij gebode(n) hadden welk/
p(rese)ntacie oft eede te doen hen de voirs(creven) mathijs/
inden rechte corts d(aer) na v(er)droech p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t/
abs(oloens) wijtvliet pynnoc ca(pelle)[ma(n)] voshem no(vem)[b(ris)] xviii
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick