SAL7341, Act: V°244.1 (285 of 494)
Search Act
previous | next
Act V°244.1  
Act
Date: 1447-01-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-28 by Willy Van Bruystegem
V(a)n h(er) sa(m)pson va(n) lallain/
Op den stoot van gescille die geweest es voe(r) den/
raide vander stad tusscen h(ere)n sampson van lallain/
ridde(r) in deen zijde en(de) janne van tillir in dande(r)/
o(m)me der brieve vand(er) guedinge(n) wille die de voirs(creven)/
h(er) samps heeft vanden lande van tillir dair/
af de brieve liggen onder de stad Die welke/
de voirs(creven) h(er) samps meynde dat den voirs(creven) ja(n)ne/
niet ov(er)gegeve(n) en soude(n) worden Ten waire dat/
den voirs(creven) h(ere)n sampse peyselic volgen mochten/
de goede van opprebaix met p(ar)tien alsoe gelijc/
hij meynde de voirs(creven) jan hem die hadde v(er)cocht/
Welke p(ar)tien de voirs(creven) jan ontkinde voirde(r) dan de/
guedinge vande(n) lande van opprebaix die h(er) samps/
ontfange(n) hadde begrepen Es get(er)mineert yerst/
aengehoirt de goede mannen die ov(er) de comentscap/
vande(n) voirs(creven) lande van opprebaix wae(re)n en(de) dairtoe/
hen de voirs(creven) p(ar)tien gedroegen ende oic geviseentert/
de cedulle op dinhout vander welker de voirs(creven)/
guedinge van tillir ond(er) de stad bleef Desgelijx/
oic dinhout vand(er) voirs(creven) guedinge van opp(re)baix/
Dat die voirs(creven) brieve vanden goeden van tillir selen/
bliven onder de stad o(m)me den voirs(creven) h(ere)n samps dair/
mede te moegen v(er)volgen om gelost te worden/
van xcvii rijders eens eve(n)verre dat niet gesciet/
en es Die de voirs(creven) h(er) samps van wegen des/
voirs(creven) jans voermaels heeft geloeft waerniere van davenis?/
[hee(re) van waerlemont] Dair af de voirs(creven) jan van tillir hadde toegeseeght/
den voirs(creven) h(ere)n samps tontlasten(e) Ende desgelijx dat/
den selve(n) he(re)n samps volgen sal dlant van opprebaix/
alsoe verre jan van tillir die te houde(n) plach en(de)/
de guedinge den voirs(creven) h(er) samps d(aer) af gedaen dat/
begrijpt Ende op dat de voirs(creven) h(er) samps meynt/
dat hem vanden goeden ind(er) selv(er) guedingen beg(r)[e]pe(n)/
letsel gesciet dat de selve h(er) samps dat v(er)volgen/
bynne(n) ene(n) zeke(re)n tijde te weten tusscen dit ende/
sinxen(en) naestcomen(de) te dien eynde dat de selve/
jan tgebrec eve(n)verre h(er) samps yet met rechte/
v(er)lore cuelen moege ende dae(re)n tynden de voirs(creven)/
guedingen van tillir in sijne(n) handen neme(n) act(um)/
in pleno consilio xxix januarii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-09 by Lize De Wilder